Индексная оценка пародонтального статуса (на русском и украинском языке) — страница 9

  • Просмотров 4561
  • Скачиваний 192
  • Размер файла 91
    Кб

відсутність зубного каменю; 1 - наявність зубного каменю на одній стороні зуба; 2 - наявність зубного каменю на двох сторонах зуба; 3 - наявність зубного каменю на трьох сторонах зуба; 4 - наявність зубного каменю на чотирьох сторонах зуба. Індекс обчислюють за формулою: ІЗК = S1,2,3,4 , де S1,2,3,4 - сума балів кожного зуба. Максимальне значення ІЗК - 16 балів. Приклад 10. Зубний камінь визначається в 31,41,42 зубів з язичної й апроксимальної

поверхонь, у 32 - з язичної, вестибулярної й апроксимальної поверхонь. ІЗК = 3+3+3+4 = 13. 6. Індекс інтенсивності зубного каменю. Методика визначення. Візуально за допомогою стоматологічного дзеркала і зонда досліджують чотири нижніх різці з чотирьох сторін. Виражають у балах на кожній поверхні зуба: 0 - немає зубного каменю; 1 - зубний камінь менш 0,5 мм ширини і/чи товщини; 2 - зубний камінь шириною і/чи товщиною від 0,5 до 1 мм; 3 - зубний

камінь шириною і/чи товщиною більш 1 мм. Індекс обчислюють за формулою: S1,2,3,4 ІІЗК = ¾¾¾¾¾¾, 4 де S 1,2,3,4 - сума балів кожного зуба; 4 - число обстежуваних зубів. Приклад 11. Зубний камінь визначається: 32 зуб - на язичній, медіальній і дистальній апроксимальних, вестибулярній поверхнях більш 1 мм; 3+3+3+3 = 12; 31 зуб - на язичній, медіальній і дистальній апроксимальних поверхнях; 3+3+3+0 = 9; 41 зуб - на язичній, медіальній і дистальній

апроксимальних поверхнях; 3+3+3+0 = 9; 42 зуб - на язичній, медіальній і дистальній апроксимальних поверхнях; 3+3+3+0 = 9; ІІЗК = (12+9+9+9) : 4 = 39:4 = 9,75. Індекси гігієни порожнини рота комбіновані Ця група індексів гігієни порожнини рота враховує і зубний наліт, і зубний камінь. 1. Спрощений індекс гігієни порожнини рота Грина-Вермильйона (Oral Hygiene Index-Simlified, Green-Vermillion, 1964). Дозволяє виявляти не тільки зубний наліт, але і зубний камінь. Методика

визначення. Офарблюють вестибулярну поверхню 16, 11, 26, 31 і язичну поверхню 46, 36 зубів йодвмістким розчином. На відповідних поверхнях досліджуваних зубів визначають індекс зубного нальоту (Debris-index) і індекс зубного каменю (Calcuius-index), виражають у балах: Зубний наліт (DI): 0 - зубний наліт відсутній; 1 - зубний наліт покриває не більш 1/3 поверхні коронки зуба; 2 - зубний наліт покриває від 1/3 до 2/3 поверхні зуба; 3 - зубний наліт покриває > 2/3

поверхні зуба. Зубний камінь (CI): 0 - зубний камінь не виявлений; 1 - надясенний зубний камінь покриває менш 1/3 коронки зуба; 2 - надясенний зубний камінь покриває від 1/3 до 2/3 коронки зуба чи є підясенний у виді окремих частин; 3 - надясенний зубний камінь покриває 2/3 коронки зуба і/чи підясенний оточує пришийкову частину зуба. Обчислення OHI-S проводять за формулою: S зн Sзк OHI-S = (¾¾¾¾ ) + ( ¾¾¾¾ ), n n де S зн - сума балів