Индексная оценка пародонтального статуса (на русском и украинском языке) — страница 7

  • Просмотров 4565
  • Скачиваний 192
  • Размер файла 91
    Кб

зубів (правих нижніх молярів): -      обчислюємо ІН зубів 46,47,48 (див. вище); -      ІНгр. = (2,5+2,5+3) : 3 = 8:3 = 2,67. Індекс нальоту індивідуума: -      обчислюємо ІН кожного зуба (принцип див. вище); - ІНи =(0,75+0,75+0,75+0,75+0,75+0,75+0,75+0,75+0,75 +0,75+0,75 +0,75+1+1+1+1+1+1+1+1+2,5+2,5+2,5+2,5+2,5+2,5+ 2,5+2,5+2,5+2,75+2,75 +3) : 32 = 50,5:32 = 1,58. 10. Індекс ефективності гігієни (Podshadley, Haley, 1968). Методика визначення. Будь-яким барвником для гігієнічного індексу обробляються

вестибулярні поверхні 16, 11, 26, 31 і язичні поверхні 36, 46 зубів. Після полоскання порожнини рота водою оглядають наступні сектори поверхні кожного з досліджуваних зубів: медіальний - 1, дистальний - 2, серединно-оклюзійний - 3, центральний - 4, серединно-пришийковій- 5. Оцінюють у балах: 0 - відсутність фарбування на окремому секторі; 1 - фарбування на окремому секторі. ІЕГ обчислюють за формулами для зуба: S n ІЕГз = ¾¾¾¾, 5 де S n -

сума балів усіх секторів поверхні зуба; 5 - число секторів на поверхні зуба. для індивідуума S ІЕГз ІЕГі = ¾¾¾ , 6 де S ІЕГз - сума індексів ефективності гігієни кожного зуба; 6 - число обстежуваних зубів. Оцінка результатів. 0 - відмінна гігієна порожнини рота; 0,1-0,6 - гарна гігієна; 0,7-1,6 - задовільна гігієна; більш 1,7 - незадовільна гігієна. Приклад 8: - обчислюємо ІЕГ кожного зуба (наприклад 11); ІЕГ11 = (1+1+1+0+0) : 5 = 3:5 = 0,6; - за аналогією

обчислюємо ІЕГ інших індексуємих зубів. Одержуємо: бали 0 0,6 0,4 зуби 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 зуби 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 бали 0,2 0 0,6 - обчислюємо ІЕГ індивідуума: ІЕГі = (0+0,6+0,4+0,2+0+0,6) : 6 = 1,8:6 = 0,3. Висновок: гарний рівень гігієни. Індекси гігієни порожнини рота для зубного каменю Багато авторів вважають зубний камінь одним з етіологічних факторів у розвитку пародонтита. Гадають, що зубний камінь, особливо розташований у шийки зуба, викликає

механічне подразнення ясен, закриває вихід із зубоясенної кишені і тим самим перешкоджає виходженню з нього мікробів, мігруючих лейкоцитів і продуктів їхнього розпаду (А.П. Левицкий и соавт., 1987). За допомогою цієї групи індексів оцінюють гігієну порожнини рота з позицій тільки зубного каменю. 1. Індекс поверхні відкладень зубного каменю (CSJ). Методика визначення. Досліджують 4 різці нижньої щелепи з усіх боків (4-х) на наявність

зубного каменю. Кожна поверхня зуба, на якій виявлений зубний камінь, оцінюється в 1 бал. CSJ обчислюють за формулами для зуба: S CSJз =¾¾¾ , 4 де S - сума балів поверхонь зуба; 4 - число обстежуваних поверхонь. для індивідуума: S CSJи CSJі = ¾¾¾¾¾ , 4 де S CSJі - сума індексів поверхні відкладення зубного каменю кожного зуба; 4 - число обстежуваних зубів. Приклад 9. Визначаємо CSJз для кожного зуба (умовно): CSJ32 = (1+1+1+1) : 4 = 4:4 = 1;