Индексная оценка пародонтального статуса (на русском и украинском языке) — страница 6

  • Просмотров 4566
  • Скачиваний 192
  • Размер файла 91
    Кб

Tureski et al., 1970). Аналогічний за методикою визначення й інтерпретації результатів індексу Квіглей-Хайна, однак зубний наліт визначається не тільки на вестибулярній, але і на язичній поверхні. 8. Індекс S. Arnim (1963). Дозволяє найбільше точно визначити площу зубного нальоту. Застосовується в основному для наукових досліджень, тому що в практичному плані дуже трудомісткий. Методика визначення. Вестибулярну поверхню 12, 11, 21, 22, 32, 31, 41, 42

зубів офарблюють еритрозином, після чого фотографують і друкують знімки зі збільшенням у 4 рази. Контури досліджуваних зубів і пофарбованих ділянок переводять на папір і обчислюють за допомогою планіметра відсоток пофарбованої ділянки. 9. Індекс зубного нальоту Сільнес-Лое (IPl Silness-Löe, 1964). Характеризує товщину зубного нальоту. Для його визначення спеціального фарбування не проводять. Методика визначення. Після ретельного

висушування поверхні зубів кінчиком зонда проводять у пришийковій частини зуба з усіх 4-х сторін і результати оцінюють у балах: 0 - наліт біля шийки зондом не визначається; 1 - наліт візуально не визначається, тільки при русі кінчика зонда; 2 - помірне нагромадження зубного нальоту в ясенній кишені, на поверхні ясен і зуба, обумовлене візуально (без зондування); 3 - інтенсивне в надлишку відкладення зубного нальоту на поверхні зуба,

ясенної кишені, ясенного краю. Досліджують або всі зуби, або обрану групу зубів. Обчислення роблять для одного зуба, групи зубів і індивідуума. 1. Індекс нальоту одного зуба - сума балів, отримана при обстеженні чотирьох сторін одного зуба, поділяється на 4 (поверхні). 2. Індекс нальоту групи зубів - сума індексу нальоту кожного зуба поділяється на число групи зубів (різці, моляри і т.д.). 3. Індекс нальоту індивідуума - сума індексу

нальоту кожного зуба поділяється на число обстежених зубів. Етапи обчислення індексу дуже трудомісткі, що можна підтвердити прикладом 7. Визначаємо наліт на вестибулярній поверхні: бали 3 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 3 зуби 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 зуби 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 бали 3 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 Визначаємо наліт на оральній поверхні: бали 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 зуби 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 зуби 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 бали 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 Визначаємо наліт на

дистально-апроксимальній поверхні: бали 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 зуби 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 зуби 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 бали 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 Визначаємо наліт на медіально-апроксимальній поверхні: бали 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 зуби 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 зуби 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 бали 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 Індекс нальоту окремих зубів: -      ІН46 = (2+2+3+3) : 4 = 10:4 = 2,5; -      ІН47 = (2+2+3+3) : 4 = 10:4 = 2,5; -      ІН48 = (3+3+3+3) : 4 = 12:4 = 3. Індекс групи