Индексная оценка пародонтального статуса (на русском и украинском языке) — страница 5

  • Просмотров 4555
  • Скачиваний 192
  • Размер файла 91
    Кб

апроксимальних поверхнях. Методика визначення. Розчином бісмарка коричневого офарблюють вестибулярні, оральні і бічні поверхні шести зубів (14, 11, 26, 34, 31, 46), результати оцінюють у балах: 0 - відсутність зубного нальоту; 1 - зубний наліт є на деяких, але не всіх апроксимальних, вестибулярних і оральних поверхнях зуба; 2 - наліт є на всіх поверхнях, але покриває не більше половини зуба; 3 - наліт є на всіх поверхнях і покриває більше

половини зуба. Обчислення проводять за формулою: S ГІ= ¾¾¾ , 6 де S - сума балів біля кожного зуба, 6 - число обстежених зубів. Приклад 4. Обчислюємо відповідні бали, вносимо в зубограму, одержуємо: бали 2 0 3 зуби 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 зуби 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 бали 3 0 2 ГІ = (2+0+3+3+0+2) : 6 = 10:6 = 1,66. 5. ГІ Стеларда (K. Stallard, 1969). Аналогічний комбінованому гігієнічному індексу Грина-Вермильйона в частині зубного нальоту. Індексуємі зуби

представлені зубами всієї групової приналежності. Оцінка площі нальоту проводиться на вестибулярній і язичній поверхні. Методика визначення. Розчином еритрозина офарблюються вестибулярні поверхні 16, 11, 26, 31 зубів і язичні поверхні 36, 46 зубів. Отримані результати оцінюють у балах: 0 - відсутність фарбування; 1 - офарблюється не більше 1/3 поверхні зуба; 2 - офарблюється більше 1/3, але не більше 2/3 поверхні зуба; 3 - офарблюється більш 2/3

поверхні коронки зуба. Обчислення проводять за формулою: S ІГсер..= ¾¾¾ , 6 де S - сума балів усіх 6 зубів; 6 - число досліджуваних зубів. Приклад 5. Обчислюємо відповідні бали, вносимо в зубограму, одержуємо: бали 1 0 1 зуби 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 зуби 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 бали 2 0 2 ГІ = (1+0+1+2+0+2) : 6 = 6:6 = 1. 6. Індекс Квіглей-Хайна (I.M. Navy, E. Quigley, Z. Hein, 1962). Оцінює площу нальоту тільки на фронтальних зубах верхньої і нижньої щелепи. Методика

визначення. Порожнину рота прополоскують 0,75% розчином основного фуксину. Площу пофарбованого нальоту враховують на вестибулярній поверхні 12 зубів (13, 12, 11, 21, 22, 23, 33, 32, 31, 41, 42, 43) і виражають у балах: 0 - відсутність фарбування; 1 - окремі ділянки зубного нальоту в пришийковій частини; 2 - зубний наліт у виді тонкої безупинної смужки шириною до 1мм у пришийковій частини; 3 - пришийкова частина покрита зубним нальотом шириною більш 1 мм,

але менш 1/3 коронки зуба; 4 - зубний наліт покриває від 1/3 до 2/3 коронки зуба; 5 - зубний наліт покриває більш 2/3 коронки зуба. Обчислення ГІ проводять за формулою: S ГІ = ¾¾¾¾, 12 де S - сума балів для кожного зуба; 12 - число обстежених зубів. Приклад 6. Обчислюємо відповідні бали, вносимо в зубограму, одержуємо: бали 1 0 0 0 0 0 зуби 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 зуби 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 бали 2 1 1 1 1 2 ГІ = (1+0+0+0+0+0+2+1+1+1+1+2) : 12 = 9:12 = 0,75. 7. Індекс Турескі (S.