Индексная оценка пародонтального статуса (на русском и украинском языке) — страница 4

  • Просмотров 4560
  • Скачиваний 192
  • Размер файла 91
    Кб

населення. Індекси гігієни порожнини рота для зубного нальоту Гігієнічні індекси даної категорії служать для оцінки гігієни порожнини рота з позицій тільки зубного нальоту. 1. Індекс Федорова-Володкіної (Ю.А. Федоров, В.В. Володкина, 1971). Методика визначення. Вестибулярна поверхня 43, 42, 41, 31, 32, 33, зубів офарблюється розчином Шіллера-Писарєва чи іншим барвником. Площа пофарбованої поверхні оцінюється в балах: 1 - відсутність

фарбування; 2 - фарбування 1/4 коронки зуба; 3 - фарбування 1/2 коронки зуба; 4 - фарбування 3/4 коронки зуба; 5 - фарбування всієї поверхні коронки зуба. Для обчислення індексу використовується формула: S ІГсер.= ¾¾¾ , 6 де S - сума балів усіх 6 зубів; 6 - число досліджуваних зубів. Оцінка результатів. По ІГсер. визначають рівень гігієни порожнини рота, що рекомендують інтерпретувати в такий спосіб: 1,1 - 1,5 бала - гарний рівень гігієни; 1,6

- 2,0 бали - задовільний; 2,1 - 2,5 бали - незадовільний; 2,6 - 3,4 бали - поганий; 3,5 - 5,0 бали - дуже поганий. Індекс гігієни за Федоровим-Володкіною не може бути вище 5 і нижче 1 бала. Приклад 1. Обчислюємо відповідні бали, вносимо в зубограму, одержуємо: бали зуби 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 зуби 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 бали 2 1 1 1 1 2 ГІ = (2+1+1+1+1+2) : 6 = 18:6 = 1,33. Висновок: гарний рівень гігієни порожнини рота. 2. Модифікований індекс Пахомова (Г.Н. Пахомов, 1974).

Відрізняється від ГІ Федорова-Володкіної тим, що враховує площу зубного нальоту в 12 зубів: 16, 11, 21, 26, 36, 33, 32, 31, 41, 42, 43, 46. Додаткове включення в дослідження інших зубів на нижній і верхній щелепі, а також зубів різної групової приналежності дозволяє об’єктивно оцінити рівень гігієни. Кількісна і якісна оцінка проводиться аналогічно індексу Федорова-Володкіної. Приклад 2. Обчислюємо відповідні бали, вносимо в зубограму, одержуємо:

бали 4 1 1 3 зуби 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 зуби 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 бали 4 2 1 1 1 1 2 3 ГІ = (4+1+1+3+4+2+1+1+1+1+2+3) : 12 = 24:12 = 2. Висновок: задовільний рівень гігієни порожнини рота. 3. Модифікований індекс Федорової (Л.В. Федорова, 1982). Відрізняється від ГІ Федорова-Володкіної тим, що дослідження проводиться в ділянці 16 зубів (16, 13, 12, 11, 21, 22, 23, 25, 36, 33, 32, 31, 41, 42, 43, 45). Це дозволяє більш об'єктивно оцінити рівень гігієни всіх груп зубів. Площа зубного нальоту оцінюється

аналогічно ГІ Федорова-Володкіної. 4. Індекс Рамф’єрда (1956). Є складовою частиною пародонтального індексу Рамф’єрда, однак може виступати в ролі самостійного гігієнічного індексу, що характеризує площу нальоту на поверхні зубів. Індексуємі зуби представлені зубами всіх груп . Враховує площу нальоту на всіх поверхнях зуба. Складність застосування індексу полягає в тім, що практично неможливо оцінити площу нальоту на