Индексная оценка пародонтального статуса (на русском и украинском языке) — страница 3

  • Просмотров 4558
  • Скачиваний 192
  • Размер файла 91
    Кб

оцінити ефективність проведеного лікування і якість диспансерної роботи в конкретного хворого чи диспансерній групі. Знаючи призначення індексів, лікар може вибрати ті з них, що відповідали би цілям його дослідження. Існуючі пародонтальні індекси Т.В. Нікітіна (1982) умовно поділяє на 4 групи в залежності від їхнього призначення. I. Індекси гігієни порожнини рота: а) для зубного нальоту; б) для зубного каменю. II. Індекси запалення в

тканинах ясен: а) для гінгівіту; б) для пародонтиту. III. Індекси деструкції кісти альвеолярного відростка. IV. Комбіновані індекси. У свою чергу, індекси для оцінки гігієнічного стану порожнини рота Л.О. Хоменко та спiвавт. (1993) відносять до 4-х груп: 1- індекси, що оцінюють площу зубного нальоту; 2- індекси, що оцінюють товщину зубного нальоту; 3- індекси, що оцінюють масу зубного нальоту; 4- індекси, що оцінюють фізичні, хімічні,

мікробіологічні параметри зубного нальоту. В Україні стоматологи користуються класифікаціями хвороб пародонта, запропонованими XVI Пленумом Всесоюзного товариства стоматологів (1983), Н.Ф. Данилевським (1993), в основі яких покладений нозологічний принцип. Відповідно до цього ми в практичній діяльності керуємося власною систематикою математичних методів оцінки стану тканин пародонта, що задовольняє основним клінічним проявам

патології (запалення, дистрофія, деструкція): I. Клінічні індекси 1.1. Індекси гігієни порожнини рота 1.1.1. Для зубного нальоту 1.1.2. Для зубного каменю 1.1.3. Комбіновані 1.2. Індекси запалення ясен 1.3. Індекси деструкції кісткової тканини 1.4. Комбіновані пародонтальні індекси II. Епідеміологічні КЛІНІЧНІ ІНДЕКСИ Це основна група з всіх індексів, що дозволяє клініцисту оцінити стан тканин пародонта з різних позицій: оцінка рівня гігієни

порожнини рота, виразності запального процесу, ступеня тяжкості деструкції кісти. З їхньою допомогою лікар одержує загальне уявлення про характер перебігу захворювання, може планувати обсяг лікувальних втручань, оцінює ефективність проведеного лікування і диспансеризації. До цієї групи відносяться індекси гігієни порожнини рота, індекси запалення ясен, деструкції кісткової тканини і комбіновані. ІНДЕКСИ ГІГІЄНИ ПОРОЖНИНИ

РОТА Участь мікроорганізмів у розвитку запальних захворювань пародонта є загальновизнаним фактом. Численні дані літератури свідчать про те, що зубний наліт є одним з важливих етіологічних і патогенетичних ланок даної патології (А.П. Левицкий, И.К. Мизина, 1987). Тому індекси застосовуються для оцінки рівня гігієни порожнини рота і її контролю. Є невід'ємною частиною виховних заходів щодо прищеплювання гігієнічних навичок серед