Индексная оценка пародонтального статуса (на русском и украинском языке) — страница 10

  • Просмотров 4562
  • Скачиваний 192
  • Размер файла 91
    Кб

зубного нальоту, S зк - сума балів зубного каменю, n - кількість обстежених зубів (6 зубів). Оцінка результатів. За допомогою OHI-S визначають рівень гігієни порожнини рота за наступними критеріями: 0 - 0,6 балів - гарний рівень гігієни; 0,7 - 1,6 балів - задовільний; 1,7 - 2,5 балів - незадовільний; більше 2,6 балів - поганий. Приклад 12. Визначаємо DI: бали 3 0 1 зуби 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 зуби 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 бали 1 0 1 DI = (3+0+1+1+0+1) : 6 = 6:6 = 1. Визначаємо CI: бали 1 0 1

зуби 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 зуби 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 бали 1 0 1 CI = (1+0+1+1+0+1) : 6 = 4:6 = 0,67. Визначаємо OHI = 1+0,67 = 2,67. 2. Індекс подразнення (О'Лири). Дозволяє виявити місцеві фактори подразнення ясен (зубний наліт чи зубний камінь). Методика визначення. Обстежується по одному зубу в 6 сегментах (3 сегменти на верхній щелепі і 3 сегменти на нижній щелепі). Виражають у балах: 0 - відсутність зубного нальоту чи каменю; 1 - невелика кількість нальоту чи

надясенного каменю, що не поширюється більш ніж на 2 мм від ясенного краю; 2 – наліт чи надясенний камінь покриває до 1/2 поверхні коронки зуба; 3 – наліт чи надясенний камінь покриває більш 1/2 поверхні коронки зуба. Обчислення робиться за формулою: S ІП = ¾¾¾, 6 де S- сума балів кожного сегмента; 6 - число обстежуваних сегментів. Приклад 13. Досліджуємо зуби, одержуємо: бали 2 0 2 зуби 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 зуби 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 бали 1 0 1

ІП = (2+0+2+1+0+1) : 6 = 6:6 = 1. ІНДЕКСИ ЗАПАЛЕННЯ ясен Індекси запалення ясен призначені для характеристики запального процесу при гінгівіті і пародонтиті: поширеність, межа запалення, інтенсивність. Оскільки ця група індексів не враховує деструктивний процес, вони є зворотними і тому можуть служити для оцінки ефективності лікування. 1. Папілярно-маргінально-альвеолярний індекс (РМА, Schour, Massler, 1948). Є одним з перших базових індексів

запалення ясен, згодом модифікований різними авторами. Методика визначення. Оцінюється стан ясен у кожного зуба: запалення сосочка (Р) - 1 бал, запалення крайових ясен (М) - 2 бали, запалення альвеолярних ясен (А) - 3 бали. Індекс РМА обчислюють за формулою: S РМА = ¾¾¾ , n де S - сума найвищих балів біля кожного зуба; n - число обстежуваних зубів. Значення індексу РМА коливаються в межах від 0 до 3. Приклад 14. Під час огляду порожнини

рота реєструємо бальні критерії: бали х 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 х зуби 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 зуби 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 бали 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 РМА = (1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+2+2+2+3+1+1+1+1+1+1++1+1+1+1+1+ 2+2+2+2+1) : 30 = 39:30 = 1,3. 2. Модифікація індексу РМА по Парма (C. Parma, 1960). Методика визначення індексу РМА аналогічна, однак оцінка значень виражається у відсотках за формулою: S х 100 РМА% = ¾¾¾¾¾¾ , 3 х n де S - сума найвищих балів біля кожного зуба; n - число обстежуваних