Индексная оценка пародонтального статуса (на русском и украинском языке)

  • Просмотров 5023
  • Скачиваний 192
  • Размер файла 91
    Кб

В.Ф. Куцевляк Ю.В. Лахтін ІНДЕКСНА ОЦІНКА ПАРОДОНТАЛЬНОГО СТАТУСУ Навчально-методичний посібник Суми ВВП “Мрія-1” ЛТД 2002 ББК 56.61 К 95 Друкується з дозволу навчально-методичної Ради ХМАПО (протокол № 5 від 22.05.2002 р.) Рецензенти: Г.Ф. Катурова - зав. кафедрою терапевтичної стоматології Харківського державного медичного університету, професор. В.І. Гризодуб - зав. кафедрою ортопедичної стоматології і ортодонтії Харківської медичної

академії післядипломної освіти, д.м.н., професор . В.Ф. Куцевляк, Ю.В. Лахтін Індексна оцінка пародонтального К 95 статусу: Навчально-методичний посібник.- Суми: ВВП “Мрія-1” ЛТД, 2002.- 80 с. ISBN 966-566-188-4 Автори посібника – К у ц е в л я к В.Ф. – д.м.н., професор, зав. кафедрою терапевтичної та дитячої стоматології Харківської медичної академії післядипломної освіти, Л а х т і н Ю.В. – к.м.н., доцент цієї ж кафедри,- розглядають основні питання

математичної оцінки стану тканин пародонта: призначення індексів, методи їх обчислення, інтерпретація отриманих даних. Наведені конкретні приклади використання індексів. Для лікарів-стоматологів, інтернів і студентів за фахом «Стоматологія». . ББК 56.61 ISBN 966-566-188-4 © Куцевляк В.Ф., 2002 © Лахтін Ю.В., 2002 ЗМІСТ Вступ………………………………………………………………….…………...4 Індексна система оцінки стану тканин пародонта……………………......5

Клінічні індекси…………………………………………………………….…...6 Індекси гігієни порожнини рота………………………………………………..6 Індекси гігієни порожнини рота для зубного нальоту…………………….….6 Індекси гігієни порожнини рота для зубного каменю……………………….13 Індекси гігієни порожнини рота комбіновані………………………………...16 Індекси запалення ясен………………………………………………………….18 Індекси деструкції кісткової

тканини………………………………………..21 Комбіновані пародонтальні індекси…………………………………………..23 Епідеміологічні індекси………………………………………………..……..32 СОДЕРЖАНИЕ Введение…………………………………………………………………………41 Индексная система оценки состояния тканей пародонта……………....42 Клинические индексы………………………………………….……………..43 Индексы гигиены полости рта………………………………………………..43 Индексы гигиены