Гроші сутність, історія та функції

  • Просмотров 5249
  • Скачиваний 575
  • Размер файла 48
    Кб

КУРСОВА РОБОТА на тему: Гроші: сутність, історія та функції Проблеми: 1.     Гроші: сутність та коротка історія їх розвитку. 2.     Функції грошей та різні підходи до них. 3.     Функціональні форми грошей. Грошові агрегати M1, M2, M3, L. 4.     Грошовий обіг. Закон грошового обігу. 5.     Грошова реформа. Особливості її проведення в Україні. 1.     Гроші: сутність та коротка історія їх

розвитку. Гроші – одне з найдавніших явищ суспільства – відіграють важливу роль у господарській діяльності людини. Вони завжди привертали до себе пильну увагу науковців. Гроші – це багатофункціональна економічна форма, за допомогою якої здійснюється облік вартості, обмін, платежі, накопичення вартості. Гроші є одним з найбільш важливих розділів економічної науки. Вони є набагато більшим, ніж простий інструмент, що сприяє

розвитку економіки. Добре діюча грошова система сприяє як повному використанню потужностей, так і повній зайнятості. Та навпаки, погано функціонуюча грошова система може стати головною причиною різких коливань рівня виробництва, зайнятості та цін в економіці. Гроші – це категорія товарного виробництва і товарного обігу. Вони мають товарне походження і виражають певні виробничі відносини між товаровиробниками з приводу

обміну продуктами праці через ринок. У грошах як загальному еквіваленті втілений безпосередньо суспільний характер праці. Вони дають змогу вимірювати суспільні витрати і отримані результати. Гроші – це специфічний товар, що має властивість обмінюватися на будь-який інший товар, тобто є загальним еквівалентом. Суть грошей визначається, як правило, лише на основі їх функціонального застосування. Прикладом такого підходу може

бути характеристика суті грошей в підручнику “Економікс” Макконнела та Брю. На питання “що таке гроші?” автори підручника дають відповідь: “Гроші є тим, що вони роблять. Все те, що виконує функції грошей, є грішми”. Незважаючи на багатовікові дослідження і велику кількість теоретичних концепцій грошей, людство сьогодні не має однозначної й остаточної відповіді на питання, що таке гроші. Уявлення, які не викликали сумнівів в