Географічна наука у Середньовіччя та у Новий час

  • Просмотров 1111
  • Скачиваний 24
  • Размер файла 35
    Кб

ПЛАН Вступ 1. Епоха Великих географічних відкриттів 2. Розвиток географії в епоху мануфактурного виробництва і торгівлі (XVII-XVIII вв.) 3. Початок нової географії в епоху розвитку капіталізму Висновки Список літератури Вступ Історія XV ст. характеризується появою торгівельно-промислової буржуазії і формуванням крупних централізованих держав. Наслідком розвитку товарно-грошових стосунків був великий інтерес до золота, яке

безперервно витікало з Європи на схід для покупки прянощів і шовку. Торгівля йшла через посередників-арабів. Проте з посиленням імперії Османа ці торгівельні шляхи опинилися перервані, що послужило основним поштовхом для пошуку нових шляхів до країни прянощів - Індії. Становлення капіталістичного способу виробництва у Європі привело до зміни світоглядних критеріїв і прагнення до звільнення від релігійних догм і опіки

церкви. Клас буржуазії, що народжується, був зацікавлений в розвитку експериментального природознавства і прикладних наук. Стовпами наукової революції XVII ст. стали Г.Галілей, Ф.Бекон, Р.Декарт, І.Ньютон. Вже до середини XVII ст. були значні досягнення в області «елементарного природознавства» (механіки), а також в становленні таких наук як математика, астрономія, фізика, геологія і ін. В той же час зникала ідея єдиної картини миру,

його цілісного сприйняття. Буржуазні революції кінця XVIII ст в Англії і Франції відкрили шлях до розвитку капіталістичного способу виробництва (бавовнопрядильні машини, ткацькі верстати, парова машина, пароплав, паровоз), формування буржуазії і робочого класу, прошарки інтелігенції. Останні визначали зростання технічного прогресу на базі наукових розробок. Залучення природних ресурсів до промислового виробництва

стимулювало розвинені країни до вивчення і захоплення нових територій, багатих цими ресурсами. Для координації географічних відкриттів в цих країнах створюються національні географічні суспільства. Епоха Великих географічних відкриттів Великим географічним відкриттям передувала лава обставин, пов'язаних з книгодрукуванням і поширенням країнознавчих описів, в яких містилися відомості про країни Сходу, багаті золотом,