Форми та методи організації проведення аналітичної роботи на підприємстві — страница 9

  • Просмотров 328
  • Скачиваний 3
  • Размер файла 179
    Кб

складає : Y= Y- Y= 4940,32 – 4484,48 = 455,84 (тис. грн..) Перевірка: Загальний вплив факторів Y = Y+Y = (-80,08) + 455,84 = 375,76 (тис. грн..) Прийом абсолютних різниць. Факторна модель витрат матеріальних ресурсів товарної продукції матиме вигляд : У = a*b. Розрахуємо фонд оплати праці : Фпл = 627 * 7,28 = 4564,56 (тис. грн.) Фф = 616 * 8,02 = 4940,32 (тис. грн.) Вплив чисельності промислово-виробничого персоналу: ∆Уа =∆а • b0 = (616 - 627) * 7,28 = -80,08 (тис. грн.) Вплив заробітної плати одного

працівника : ∆Уb = a1 • ∆b = 616 * (8,02 – 7,28) = 455,84 (тис. грн.) Загальний вплив факторів : ∆УА = ∆Уa + ∆Уb = (-80,08) + 455,84 = 375,76 (тис. грн.) Висновок: Використовуючи метод ланцюгових підстановок, та абсолютних різниць визначилась зміна фонду оплати праці у звітному періоді порівняно з попереднім , яка збільшилась на 375,76 тис.грн.. Середньорічна заробітна плата одного працівника звітного періоду в порівнянні з попереднім збільшилась на 0,74 тис. грн..,

тоді як середньорічна чисельність промислово-виробничого персоналу в звітному періоді зменшилась на 11 осіб в порівнянні з попереднім. Зменшення середньорічної чисельністі промислово-виробничого персоналу та збільшення середньорічної заробітної плати одного працівника в звітному періоді позитивно вплинули на фонд оплати праці в порівнянні з попереднім періодом. ЗАДАЧА 2 Варіант 28 Наведена інформація про динаміку

показників, які характеризують господарську діяльність підприємств. Розрахувати показник комплексної оцінки діяльності підприємства, проранжувати підприємства та вибрати найкраще (методами суми місць та відстані до еталону). Таблиця 2 Підрозділи Показники Виконання плану випуску продукції Виконання плану продуктивності праці Виконання плану прибутку Ритмічність виробництва Виконання плану фондовіддачі Цех № 1 101,5 102,7 101,8

92,9 100 Цех № 2 101,6 101,6 110,6 95,6 103,5 Цех № 3 102,4 108,7 98,4 95,5 101,7 Цех № 4 105,4 102,6 81,8 86,9 99,2 Метод суми місць : По кожному показнику присвоюються підприємствам місця. Найкраще значення – 1 місце (ранг). Так як у декількох підприємств однакові значення показників, то для кожного підприємства за формулою (17) знаходимо комплексний ранговий показник. Результати зводимо в таблицю 3. Підрозді-ли Показники Виконання плану випуску продукції Виконання

плану продуктивно-сті праці Виконання плану прибутку Ритміч-ність виробни-цтва Виконання плану фондо-віддачі Rj Місце % Ранг % Ранг % Ранг % Ранг % Ранг Цех № 1 101,5 4 102,7 3 101,8 2 92,9 3 100 3 6,86 3 Цех № 2 101,6 3 101,6 1 110,6 1 95,6 1 103,5 1 3,61 1 Цех № 3 102,4 2 108,7 4 98,4 3 95,5 2 101,7 2 6,08 2 Цех № 4 105,4 1 102,6 2 81,8 4 86,9 4 99,2 4 7,28 4 Таблиця 3 Висновок : За результатами комплексної рангової оцінки найкращим можна вважати цех № 2, який зайняв перше місце, що має найменший комплексний