Форми та методи організації проведення аналітичної роботи на підприємстві — страница 8

  • Просмотров 331
  • Скачиваний 3
  • Размер файла 179
    Кб

помножити на відносний приріст першого фактора, що виражений у процентах, і поділити результат на 100. Для розрахунку впливу другого фактору, необхідно до планової величини результативного показника додати зміну його за рахунок першого фактору і отриману суму помножити на відносний приріст другого фактора в процентах і результат поділити на 100 тощо. Комплексна порівняльна оцінка - полягає в порівнянні ефективності

виробничо-господарської діяльності одного підприємства з ефективністю діяльності інших підприємств за рядом показників. У контрольній роботі використовуються два методи комплексної порівняльної оцінки суми місць та відстані до еталону. Метод суми місць - передбачає попереднє ранжування (присвоєння місць) по кожному показнику. При цьому враховується спрямованість показника. Комплексний ранговий показник визначається за

формулою : (17) де j - номер підприємства; i = 1 …. n — номер показника, за якими оцінюються підприємства; аij — ранг (місце) j - того підприємства по і - тому показнику. Найбільш ефективним визнається підприємство, комплексний ранговий показник якого найменший. Метод відстані до еталону - полягає в порівнянні показників аналізованих підприємств з показниками еталонного об'єкту. Еталонному підприємству приписуються найкращі значення

по кожному показнику. Вихідні дані аij стандартизуються у відношенні відповідною показника еталонного підприємства за формулою (18) де — значення показника еталонного підприємства. Комплексний ранговий показник визначається за формулою : (19) Найбільш ефективним визнається підприємство, комплексний ранговий показник якого найменший. ЗАДАЧА 1 Варіант 28 Використовуючи наведені дані, метод ланцюгових підстановок та абсолютних

різниць, проаналізувати вплив на зміну фонду оплати праці, у звітному періоді порівняно з попереднім, змін середньорічної чисельності персоналу та середньої заробітної плати. Таблиця 1 Показники Роки Відхилення попередній звітній Середньорічна чисельність промислово-виробничого персоналу, осіб 627 616 -11 Середньорічна заробітна плата одного працівника, тис. грн. 7,28 8,02 +0,74 Фонд оплати праці, тис. грн. 4564,56 4940,32 +375,76 Прийом

ланцюгових підстановок За даними таблиці 1 фонд оплати праці характеризують наступні розрахунки: Y= а * b=627 * 7,28 = 4564,56 (тис. грн.) – плановий фонд оплати праці; Y= а * b=616 * 7,28 = 4484,48 (тис. грн..)- проміжне значення; Y= а * b= 616 * 8,02 = 4940,32 (тис. грн..) – фактичне значення. Вплив чисельності промислово-виробничого персоналу на фонд оплати праці складає: Y= Y- Y= 4484,48 - 4564,56 = -80,08 (тис. Грн.) Вплив заробітної плати одного працівника на фонд оплати праці