Форми та методи організації проведення аналітичної роботи на підприємстві — страница 7

  • Просмотров 329
  • Скачиваний 3
  • Размер файла 179
    Кб

(планової) величини одних і тих же факторів фактичною (звітною), з подальшим відніманням від результату кожної наступної підстановки попереднього результату. Різниця результатів показує величину впливу окремого фактора на результативний показник. Використовується для всіх типів детермінованих факторних моделей: адитивних, мультиплікативних, кращих та змішаних. Якщо припустити, що V - результативний показник, а а; b; c; d… -

фактори, то в загальному вигляді система розрахунків методом ланцюгових підстановок матиме вигляд: Y=f(а; b; c; d;... ) - базисне значення результативного показника; Y=f(а; b; c; d;... ) - проміжне значення, Y=f(а; b; c; d;... ) - проміжне значення; Y=f(а; b; c; d;... ) - проміжне значення; ………………………………………………. Y=f(а; b; c; d;... ) -фактичне значення. Загальне абсолютне відмічення результативного показника визначається за формулою Y=Y-Y=f(а; b; c; d;... ) - f(а; b; c; d;... ). (1)

Загальне відхилення результативного показника розкладається на фактори: за рахунок зміни фактора а Y= Y- Y= f(а; b; c; d;... )-f(а; b; c; d;... ). (2) за рахунок зміни фактора b Y= Y- Y= f(а; b; c; d;... )- f(а; b; c; d;... ) тощо. (3) Правильність, розрахунків підтверджує перевірка за формулою Y= Y+ Y+ Y+ Y+...... (4) Прийом абсолютних різниць - полягає в тому, що величина впливу факторів розраховується множенням абсолютною приросту фактора. вплив якого визначається, на базову

(планову) величину факторів, що знаходяться справа від нього, та на фактичну величину факторів, розташованих зліва від нього в моделі. Використовується в мультиплікативних та змішаних моделях типу: У = (а - b)*с та У = а* (b - с). Розглянемо алгоритм розрахунку для мультиплікативної факторної моделі типу У = а*b*с*d. З вихідних даних знаходяться абсолютні відхилення кожного фактору : ∆а = а1 - а0; ∆b = b1 - b0 тощо. Вплив окремих факторів на зміну

результативного показника визначається за формулами : ∆Уа =∆а • b0 • с0 • d0; (5) ∆Уb = a1 • ∆b • с0 • d0; (6) ∆Ус = a1 • b1 • ∆с • d0; (7) ∆Уd = a1 • b1 • с1 • ∆d. (8) Тобто розрахунок полягає в послідовній заміні планових значень факторних показників на їх відхилення, а потім на фактичний рівень них показників. Прийом відносних різниць - застосовується в мультиплікативних моделях та змішаних типу У = (а - b)*с для знаходження впливу окремих факторів

на приріст результативного показника. Розглянемо методику розрахунку впливу факторів для мультиплікативної моделі типу У = a • b • с • d. Спочатку розраховується відносне відхилення факторних показників: (9) (10) (11) (12) Відхилення результативного показника за рахунок кожного фактору розраховується таким чином: (13) (14) (15) (16) Тобто, для розрахунку впливу першого фактору необхідно базисну (планову) величину результативного показника