Форми та методи організації проведення аналітичної роботи на підприємстві — страница 5

  • Просмотров 333
  • Скачиваний 3
  • Размер файла 179
    Кб

Внутрішньогосподарчий аналіз вивчає діяльність тільки досліджуваного підприємства і його структурних підрозділів. При міжгосподарському аналізі порівнюються результати діяльності двох або більш підприємств. Це дозволяє виявити передовий досвід, резерви, недоліки і на основі цього дати більш об'єктивну оцінку ефективності діяльності підприємства. Важливе значення має класифікація АХД по об'єктах управління. У зв'язку з

цим виділяють : Техніко-економічний аналіз, яким займаються технічні служби підприємства. Його змістом є вивчення взаємодії технічних і економічних процесів і встановлення їх впливу на економічні результати діяльності підприємства; Фінансово-економічний аналіз (фінансова служба підприємства, фінансові і кредитні органи), засновану увагу надають фінансовим результатам діяльності підприємства: виконанню фінансового плану,

ефективності використовування власного і позикового капіталу, виявленню резерву збільшення суми прибутку, зростання рентабельності, поліпшення фінансового полягання і платежі здатності підприємства; Управлінський аналіз проводять всі служби підприємства з метою надання керівництву інформації, необхідної для планування, контролю, і ухвалення рішень, вироблення стратегії і тактики з питань фінансової політики,

маркетингової діяльності, удосконалення техніки, технології і організації виробництва, носить оперативний характер, результати його є комерційною таємницею; Соціально-економічний аналіз (економічні служби управління, соціологічні лабораторії, статистичні органи) вивчає взаємозв'язок соціальних і економічних процесів, їх вплив один на одного і на економічні результати господарської діяльності; Економіко-статістічеській

аналіз (статистичні органи) застосовується для вивчення масових суспільних явищ на різних рівнях управління: підприємства, відростили, регіони; Економіко-екологичеській аналіз досліджує взаємодію екологічних і економічних процесів, пов'язаних із збереженням і поліпшенням навколишнього середовища і витрат на екологію; Маркетинговий аналіз застосовується для вивчення зовнішнього середовища функціонування підприємства,

ринків сировини і збуту готової продукції, її конкурентоспроможності, попиту і пропозиції, комерційного ризику, формування цінової політики, розробки тактики і стратегії маркетингової діяльності. ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА В умовах переходу до ринкової економіки роль аналізу господарської діяльності підприємств значно підвищилась. З метою виявлення резервів підвищення ефективності господарювання необхідно проводити аналіз з