Форми та методи організації проведення аналітичної роботи на підприємстві — страница 4

  • Просмотров 332
  • Скачиваний 3
  • Размер файла 179
    Кб

комплексне вивчення, вимірювання і узагальнення впливу чинників на результати діяльності підприємства шляхом обробки спеціальними прийомами системи показників плану, обліку, звітності і інших джерел інформації з метою підвищення ефективності виробництва. Класифікація АХД має важливе значення для правильного вживання його змісту і задач. У економічній літературі АХД класифікується по різних ознаках . По галузевій ознаці,

яка грунтується на суспільному розподілі праці, аналіз ділиться на галузевій, методика якого враховує специфіку окремих галузей економіки, і міжгалузевий, який є теоретичною і методологічною основою АХД у всіх галузях національної економіки, або, іншими словами, теорії аналізу господарської діяльності. Об'єктивна необхідність галузевого АХД обумовлена специфікою різних галузей виробництва. Кожна галузь суспільного

виробництва через різний характер праці має свої особливості, свою специфіку і, як наслідок, характерні економічні відносини. Необхідність дослідження специфіки різних галузей зумовило потреба розробки методики АХД з урахуванням особливостей і умов кожної відростили економіки. По ознаці часу АХД підрозділяється на попередній (перспективний) і подальший (ретроспективний, історичний ). Попередній (прогнозний) аналіз

проводитися до здійснення господарських операцій. Він необхідний для обгрунтовування управлінських рішень і планових завдань, а також для прогнозування майбутнього і оцінки очікуваного виконання плану, попередження небажаних результатів. Подальший (ретроспективний) аналіз проводиться після здійснення господарських актів. Він використовується для контролю за виконанням плану, виявлення невикористаних резервів,

об'єктивної оцінки результатів діяльності підприємств . Перспективний і ретроспективний аналізи тісно зв'язані між собою. Ретроспективний аналіз у свою чергу ділиться на оперативний і підсумковий ( результативний). Оперативний (ситуативний) аналіз проводиться відразу після здійснення господарських операцій або зміни ситуації за короткі відрізки часу (зміну, доба, декаду і т.д.). Мета його – оперативно виявляти недоліки і

впливати на господарські процеси. Підсумковий (завершальний) аналіз проводиться за звітний період часу (місяць, квартал, рік). Його цінність в тому, що діяльність підприємства вивчається комплексно і всесторонньо за звітними даними за відповідний період. Підсумковий оперативний аналізи взаємозв'язані і доповнюють один одного. По просторовій ознаці можна виділити аналіз внутрішньогосподарчий і міжгосподарський.