Форми та методи організації проведення аналітичної роботи на підприємстві — страница 3

  • Просмотров 334
  • Скачиваний 3
  • Размер файла 179
    Кб

тобто забезпечувати вимірювання вплив чинників на результати діяльності. Це робить аналіз точним, а висновки обгрунтованими. Вивчення і вимірювання причинних зв'язків в аналізі можна здійснити методом індукції і дедукції. Спосіб дослідження причинних зв'язків за допомогою логічної індукції полягає в тому, що дослідження ведеться від приватного до загального, від вивчення приватних фактів до узагальнень, від причин до

результатів. Дедукція - це такий спосіб, коли дослідження здійснюється від загальних чинників до частих, від результатів до причин. Індуктивний метод в аналізі використовується в поєднанні і єдності з дедуктивним. Використовування діалектичного методу в АХД означає, що кожний процес, кожне економічне явище треба розглядати як систему, як сукупність багатьох елементів, зв'язаних між собою. З цього витікає необхідність

системного підходу до вивчення об'єктів аналізу, що є ще однією його характерною межею. Системний підхід передбачає максимальну деталізацію явищ і процесів, що вивчаються, на елементи (власне аналіз), їх систематизацію і синтез. Деталізація (виділення складової частини) тих або інших явищ проводиться в тому ступені, який практично необхідний для з'ясування найістотнішого і головного в об'єкті, що вивчається. Вона залежить від

об'єкту і мети аналізу. Це складна задача а АХД, яка вимагає від аналітика конкретних завдань єства економічних показників, а також чинників і причин, що визначають їх розвиток. Систематизація елементів проводиться на основі вивчення їх взаємозв'язку, взаємодії, взаємозалежності і підлегливості. Це дозволяє побудувати приблизну модель об'єкту (системи), що вивчається, визначити його головні компоненти, функції, підлеглість

елементів системи, розкрити логико-методологічну схему аналізу, яка відповідає внутрішнім зв'язкам показників, що вивчаються. Після вивчення окремих сторін економіки підприємства, їх взаємозв'язків, підлеглості і залежності треба узагальнити весь матеріал дослідження. Узагальнення (синтез) є дуже відповідальним моментом в аналізі. При узагальненні результатів аналізу необхідно зі всієї безлічі чинників, що вивчаються,

відділити типові від випадкових, виділити головні і вирішальні, від яких залежать результати діяльності. Важливою методологічною межею АХД, яка витікає безпосередньо з попередньої, є розробка і використовування системи показників, необхідної для комплексного, системного дослідження причинно-наслідкових зв'язків економічних явищ і процесів господарської діяльності підприємства. Таким чином, метод АХД представляє системне,