Фінансовий контролінг в ТОВ Добробут

  • Просмотров 688
  • Скачиваний 3
  • Размер файла 82
    Кб

План Вступ…………………………………………………………………………3 Розділ І.Необхідність і основні завдання фінансового контролінгу……..5 1.1.Сутність та функції фінансового контролінгу………………………5 1.2.Система раннього попередження та реагування: основні завдання та порядок організації…………………………………………………………13 1.3.Методи фінансового контролінгу………………………………….16 Розділ ІІ. Аналіз сильних і слабких місць на ТОВ

«Добробут»………..23 2.1. Оцінка сильних і слабких місць у фінансовій сфері ТОВ «Добробут»……………………………………………………………………….23 2.2. Необхідність координації різних функціональних блоків на підприємстві ТОВ «Добробут»…………………………………………………32 Розділ ІІІ. Основні проблеми та шляхи вдосконалення організації фінансової діяльності підприємства ТОВ «Добробут»……………………….39 3.1.Зміст та завдання управління фінансами

підприємства………….39 3.2. Пропозиції щодо вдосконалення організації фінансової діяльності підприємства……………………………………………………………………..44 Висновки……………………………………………………………………48 Список використаної літератури………………………………………….50 Вступ Контролінг – концепція економічного управління підприємством, спрямована на виявлення всіх шансів і ризиків, пов'язаних з отриманням прибутку в умовах ринку.

Метою постановки системи контролінгу є побудова на підприємстві ефективної системи прийняття, реалізації, контролю та аналізу управлінських рішень.Основними завданнями контролінгу є: оптимізація системи управління організаційною структурою компанії; організація ефективної системи обліку фінансово-господарських операцій і результатів діяльності; впровадження систем планування, бюджетування, контролю й аналізу

діяльності; забезпечення мотивації персоналу в підвищенні ефективності роботи компанії; автоматизація систем обліку і управління компанією. Впровадження системи контролінгу на підприємстві надає цілий ряд переваг керівництву компанії та її співробітникам, наприклад, її реалізація дозволяє: 1.керівникові підприємства: реально оцінити рівень фінансової стабільності та потенціал компанії; передбачити перспективи розвитку