Флот Київської Русі — страница 8

  • Просмотров 482
  • Скачиваний 18
  • Размер файла 24
    Кб

використовували переволоки, перетягування суден по суші в обхід ворожих заслонів.Основними формами морського бою були абордаж і рідше таранний удар. У морській битві кораблі сторін вишиковувались один проти одного розгорнутим ладом або півмісяцем і починали зближатися для бою. В ході зближення супротивники прагнули вразити один одного кам'яними ядрами, метальними машинами, що кидають, пращами, стрілами з луків і самострілів,

а також сулицями. Зблизившись, кораблі супротивників брали один одного на абордаж, і результат бою вирішувався рукопашною сутичкою команд17.Київська Русь йшла своїм самобутнім шляхом, зовсім не відгороджуючись від сусідів, запозичаючи у них і, у свою чергу, передаючи їм свої навички, свій досвід, своє мистецтво, створюючи оригінальні судна і своєрідну морську тактику, ефективну і живучу, перевершивши багато народів у галузі

суднобудування як за кількістю, так і за якістю суден, а головне, у воєнно-морському мистецтві і морській доблесті. Література: 1. Бережинський В.Г. Класифікація озброєння Київської Русі. - К., 1998. - С.50.2. Бережинський В.Г. Озброєння війська Київської Русі та його бойове застосування: Дис... канд. іст. наук. - К., 2000. - Ч.2. Додатки. - С.176.3. Полное собрание русских летописей. - СПб., 1851. - Т.5. - С.276.4. Сорокин П.Е. О некоторых тактических приемах

борьбы на воде в Древней Руси // Раннесредневековые древности Северной Руси и ее соседей. - СПб., 1899. - С.211-215.5. Лапин Н.А. Военное и военно-морское искусство Киевской Руси ІХ - ХІІ веков. -М., 1950. - С.42.6. Luitprandi. Relatio - 1011.7. Migne, Patrologial. Series Graeca. - 1857. - V. XIX. - 148.8. Мавродин В.В. Русское мореходство на южных морях (Черном, Азовском и Каспийском с древнейших времен и до XVI века включительно). - Симферополь, 1955. - С.168-171.9. Руднев В.А. Слово о князе Владимире. -

М., 1989. - С.130-135.10. Херрман Й. Славяне и норманны в ранней истории Балтийского региона // Славяне и скандинавы. - М., 1986. - С.39.11. Вказ. праця В.А. Руднєва. - С.134-135.12. Полное собрание русских летописей. - Т.5. - С.39.13. Там само. - С.40.14. Вказ. праця В.А. Руднєва. - С.132.15. Полное собрание русских летописей. - Т.5. - С.368.16. Летопись по Ипатиевскому списку. -М., 1871. - С.293-295.17. История военного искусства. (Под ред. П.А.Ротмистрова). - М., 1963. - С.94.