Fascismul - simbolulu negru al secolului XX

  • Просмотров 16421
  • Скачиваний 480
  • Размер файла 73
    Кб

MINISTERUL EDUCAŢIEI, TINERETULUI ŞI SPORTULUI AL REPUBLICII MOLDOVA Universitatea de Stat din Moldova Facultatea Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Administrative CATEDRA POLITOLOGIE TEZĂ DE AN Tema: “FASCISMUL – simbolul negru al sec.XX” Studentul anului III, grupa 310 Pîrgaru Anatolie Coordonator ştiinţific: Dumitru Strah Chişinău 2005 Cuprins Introducere .........................................................................................................................3 § 1. Cauzele şi condiţiile apariţiei fascismului ................…...............................................5 § 2. Leagănul fascismului – Italia

...........................................................................…........11 § 3. Apariţia fascismului în Germania ...............................................................................14 § 4. Componenţa ideinică a fascismului: ideologia, politica, practica ..............................20 § 5. Fascismul în alte ţări .........................................................................................….....26 Încheiere ...........................................................................................................................36 Bibliografie ………………………..........………..…………...............………................37 Introducere Secolul XX a fost unul al marelor

dezastre. Conflicte militare dar şi ideologice, masacre, genociduri, toate au făcut acest secol cel mai sângeros, din câte a avut a le trăi omenirea. Lumea a fost dominată de lideri ce stăteau în fruntea unor regimuri totalitare. Lideri care, prin pârghiile imense de care dispuneau, duceau o politică cruntă întru ideea ce o promovau. La cea extremitate ideologică se afla şi nazismul german. Esenţa ideii naziste consta în promovarea idelor superioritaţii rasei germane şi a xenofobismului, a antisemitismului şi deci a exterminării tuturor evreilor din Europa, a unei politici agresive de expansiune la nivel mondial şi deci a dominării lumii. Aceste scopuri şi idei

se conţineau în cartea celui ce avea să devină lider al Germaniei, Adolf Hitler, „Mein Kampf”. Aceasta idee trebuia să fie tradusă în viaţă prin lupta de clasă, un element indispensabil în preluarea puterii de catre mase. Naziştii vin la putere în Germania pe fonul Germaniei distruse de primul război mondial, cu datorii imense şi cu o societate disperată. Prin promovarea intensă a ideei superiortăţii rasei germane ei readuc încrederea în forţele proprii acestui popor. S-a reuşit în mod miraculos ridicarea economiei germane din ruine, achitarea pagubelor de război. Deja în 1935 Hitler introduce serviciul militar obligatoriu şi

începe construcţia Wehrmachtului, adică a armatei germane ce ar fi capabilă să poarte un război mondial. Astfel, prin ocuparea Zonei Renane în 1936, demarează punerea în aplicare a planurilor sale expansioniste. La 1 septembrie 1939 Germania atacă Polonia, declanşând astfel cel de-al doilea război mondial. Elementul esenţial al a dictaturii fasciste a fost prezenţa unui lider puternic, ferm şi carismatic în fruntea statului. Acest lider simboliza statul. Imaginea i-a fost creată cu ajutorul maşinilor propagandistice ale acestor state, dar şi prin hotărârea şi cruzimea de care dădeau dovadă aceşti lideri. Un popor se lasă condus de un regim