Економіка зарубіжних країн укр

  • Просмотров 3414
  • Скачиваний 43
  • Размер файла 160
    Кб

перелік екзаменаційних питань з курсу “Економіка зарубіжних країн” Причини та наслідки фінансових криз у світі в 90-ті рр. ХХ ст. Сучасна модель економічного розвитку Латинської Америки. Характерні риси ринкової трансформації у постсоціалістичних країнах. Зрушення у галузевій структурі економіки Індії у другій половині ХХ ст. Галузева трансформація економіки Китаю у 80-х ― 90-х рр. ХХ ст. Глобалізація та регіоналізація як

основні тенденції розвитку світового господарства на сучасному етапі. Особливості економічної структури країн Північної Африки та Близького Сходу. Вплив міжнародної економічної інтеграції на країни, що розвиваються. Характеристика основних етапів економічної реформи КНР. Особливості процесу адаптації країн Східної і Південно-Східної Азії до світового господарства у 70-х ― 90-х рр. ХХ ст. Масштаби та динаміка міжнародної

торгівлі в 90-ті роки. Диференціація і нерівномірність розвитку країн, що розвиваються. Диференціація та нерівномірність розвитку промислово розвинутих країн. Еволюція міжнародної валютно-фінансової системи в останні десятиріччя. Економічне становище країн Тропічної Африки. Економічний потенціал країн СНД. Економічні реформи у господарстві Чехії і Словаччини. Характеристика етапів міжнародного науково-технічного обміну.

Вплив прямих іноземних інвестицій на розвиток країн Латинської Америки. Фактори економічного зростання Китаю у 80-ті - 90-ті рр. ХХ ст. Закономірності розвитку світового господарства на сучасному етапі. Зовнішні фактори розвитку країн, що розвиваються (на прикладі країн Північної Африки). Зовнішньоекономічна експансія США. Суперечність між США та іншими світовими центрами. Поняття та значення інформаційних ресурсів світового

господарства. Історичний процес формування світового господарства. Етапи розвитку світового господарства. Китайські реформи: напрями, особливості, наслідки. Характеристика провідних галузей національної економіки Франції. Людські ресурси світового господарства. Поняття людського капіталу. Методи і наслідки широкомасштабного державного регулювання соціально-економічної політики Індії. Вплив міжнародної