Денежно-кредитные системы

  • Просмотров 5645
  • Скачиваний 392
  • Размер файла 33
    Кб

Література: 1. Денежное обращение и кредит при капитализме /под редакцией Красавиной , М., 1989. 2. Федоренко В.Н. Денежное обращение и кредит в кап. странах, К., 1989 3. Усоскин В.М. Современный комерческий банк: управление и операции, М., 1993. 4. Жан Матук Фмнансово-кредитные сиситемы Франции и других стран. 5. Савлук Гроші та кредит, К., 1992 Тема 1. Суть та основні етапи розвитку грошово-кредитних систем країн з розвиненою ринковою економікою.

1. Грошова система A) поняття Б) основні елементи В) національна валютна система 2. Кредитна система A) поняття, види та особливості діяльності Б) нагляд за діяльністю комерційних банків у різних країнах В) системи страхування депозитів Г) спеціальні кредитні установи Д) концентрація та централізація банківського капіталу, транснаціональні банки, зміни в діяльності банків 3. Моделі взаємозв’язку банків із промисловістю A)

англійська Б) американська В) німецька 4. Основні етапи розвитку грошово-кредитних систем А) загальні закономірності формування грошових та кредитних систем у період становлення капіталізму Б) золотий стандарт та сталість грошово-кредитних систем В) перехід від металевих до паперових грошових систем у період першої світової війни Г) світова економічна криза 1929-1933, її особливості та наслідки для грошових та кредитних систем Д)

закономірності розвитку грошових та кредитних систем у післявоєнні роки Є) грошова та кредитна система на сучасному етапі розвитку 5. Банківська криза: поняття, причини, форми та наслідки 1. Грошова система Грошовий обіг - це рух грошей, який обслуговує товарний рух та нетоварні розрахунки. З’являється разом із появою грошей. Росту грошового обігу заважало натуральне господарство. Найбільшого розвитку грошовий обіг здобув при

капіталізмі, коли було сформовано національні та світові ринки. Саме в цей час, грошовий обіг складається у систему. Це було спричинено тим, що саме у переіод затвердження капіталістичного ладу виникає об’єктивна необхідність у приведенні різних елементів грошового обігу у систему, для побудови єдиної стабільної та еластичної грошової системи. Буржуазна держава була саме таким органом, який на основі законодавчих норм був у