Демонология украинского народа

  • Просмотров 4186
  • Скачиваний 497
  • Размер файла 198
    Кб

I.                 Вступ. II.             Народні вірування про вовкулаків : 1)    передумови формування уявлень про вовкулаків; 2)    походження назви “вовкулак”; 3)    особливості вовкулаків як персонажів української демонології. III.        Образ русалки в українській народній уяві: 1)    відмінності русалок від подібних

персонажів європейської демонології; 2)    звичаї та обряди пов'язані з русалками. IV.          Мавки та чугайстер: 1)    аналоги мавок в зарубіжних віруваннях; 2)    відмінність між мавками та русалками; 3)    поняття про чугайстра. V.              Повір'я про упирів: 1)    слов'янські корені поняття “вампір”; 2)    узагальнене поняття про упирів

на Україні; 3)    види упирів. VI.          Відьми: 1)    народні вірування, пов'язані з відьмами; 2)    сутність відьмацької натури в народній уяві; 3)    способи визначення та знешкодження відьом. Не є таємницею, що вірування та повір¢я – ця основа світоглядних уявлень людей і найважливіша складова їхнього духовного життя – до останнього часу або залишались поза увагою науковців,

або ж описувалися ними досить однобічно. Ставлення до них було переважно негативним - як до пережиткових явищ культури. Постулатом вважався відомий вислів Ф.Енгельса про те, що релігійні вірування - не що інше, як фантастичні відображення в головах людей тих зовнішніх сил, котрі панують над ними в їхньому повсякденному житті. Ця в цілому вірна теза у більшості наукових досліджень нерідко гіпертрофувалася, що призводило до

звуження величезного спектра народних вірувань та повір¢їв. Адже безперечним є той факт, що всі міфологічні й демонологічні уявлення, магічні обряди та ритуали не тільки пов¢язані з фантастичною сферою - вони, як правило, відбивають і багатющий міжпоколінний досвід людей, а часом відтворюють їхні вікові прагнення. Тому це зобов¢язує нас пильніше придивитись до даного феномена, що грав неабияку роль в становленні та