Darbinieku personibas ipasibu saikne ar darba efektivitвti organizвcijв — страница 6

  • Просмотров 5282
  • Скачиваний 92
  • Размер файла 74
    Кб

nekaunīga, bet tas ir tikai mēģinājums nobaidīt otru, un parasti pēc mirkļa viņi jau saplok, jo tā ir bijusi tikai ārēja bravūra. Visas pierastās dzīves izmaiņas viņi pārdzīvo ar grūtībām, kā aizsarglīdzeklis pret to izveidojas pārlieka punktualitāte un sīkumaina akurātība, šī iemesla dēļ katrs darbs tiek veikts īpaši rūpīgi, stingri pēc plāna. Šīs īpašības ir noderīgas tajos darbības veidos, kuros kļūdas ir īpaši bīstamas vai nevēlamas. Piemēroti būtu tādi amati, kas saistīti ar medicīnas un finansu nozari. Trauksmainā tipa pārstāvjiem vadītāja lomu traucētu pildīt nespēja ātri pieņemt lēmumus un iejusties jaunos apstākļos. Līderiem ir jābūt arī pārliecinātiem par sevi, bet pēc iepriekšminētā var

secināt, ka trauksmainajam tipam šī īpašība nepiemīt. DEMONSTRATĪVAIS TIPS Šī rakstura tipa iezīmes ir ļoti plaši izplatītas. Tās raksturojas ar pāaugstinātu izstumšanas spēju. Šo personu galvenā rakstura īpašība ir tieksme šķist nozīmīgākiem, atzītiem. Viņiem ir raksturīgs kustīgums, savas iedomātās lomas spēle, fantāzija, melīgums, izlikšanās. Tādiem cilvēkiem ir nepieciešams, lai par viņiem runātu, skatītos, sajūsminātos. Kā raksta V. Renģe: “.. vēlēšanās pastāvīgi būt uzmanības centrā, ir galvenā demonstratīvā rakstura īpatnība”. [8., 44.] Viņi neatlaidīgi cenšas panākt, lai būtu uzmanības centrā, darot to ar jebkuriem līdzekļiem. Uz šādu cilvēku var pat kliegt, kritizēt, arī tas viņu

apmierinās, galvenais, lai tikai netiktu ignorēts. Iespaidu uz citiem cilvēkiem viņi atstāj, dramatizējot dažādas lietas, taču gadās, ka šīs personas īsti nevar atšķirt, kur beidzas viņu fantāzija un kur sākas realitāte. Parasti savas fantāzijas viņi stāsta ļoti ticami, tādēļ arī atrodas uzmanības centrā, jo viņu dzīve izrādās tik oriģināla un pārsteidzoša. Šiem cilvēkiem piemīt arī īpašs artistiskums. Viņi ļoti labi iejūtas dažādās lomās, jūt situāciju vai otru cilvēku, un prot nospēlēt tādu lomu, kura ir piemērota šai situācijai. Labvēlīgos apstākļos prasme iejusties lomā dod iespēju sasniegt labus rezultātus tādās darbības sfērās kā pedagogs, aktieris, psihoterapeits, tirzdniecības aģents. Gandrīz

vienmēr viņi cenšas kļūt par līderiem, taču parasti šajā pozīcijā ilgi nenoturas, jo citi ļoti ātri saprot, ka oriģinālās idejas bieži vien ir tikai izdoma un lielība. DISTĪMAIS TIPS Šis rakstura tips ir pretējs hipertīmajam. Tas izpaužas kā pastāvīgi pazemināts noskaņojums, drūmums, skumjas. Tendence pievērst uzmanību visam negatīvajam. Ja viņi runā par citiem, tad vienmēr cenšas uzsvērt otra trūkumus. Parasti ir lieli pesimisti, ļoti pasīvi un bezdarbīgi. Necenšas uzsākt kaut ko reālu, jo “dzīvē taču nekam nav jēgas”. Taču neskatoties uz šo pesimismu, kā raksta A. Vorobjovs: “Aiz šo cilvēku ārējās atsvešinātības un drūmuma slēpjas jūtīgums, dvēseliska atsaucība, pastāvīga gatavība uz

pašuzupurēšanos”. [11., 236.] Darbā šie cilvēki ir nopietni, centīgi, krietni, bet negatīvais ir nedrošība, nespēja pieņemt svarīgus lēmumus bez šaubām. Viņi ātri nogurst, slikti panes ilgstošu psihisko slodzi, kā arī pārdzīvo savu vājumu un bezspēcību, neveiksmju gadījumos krīt izmisumā. Ja darbība ir pierasta, tad var tikt sasniegti ievērojami panākumi, pateicoties krietnai, saistošai un atbildīgai pieejai. Attiecības ar citiem distīmā tipa pārstāvjiem veidojas stabilas, jo viņu pozitīvās īpašības ir krietnums un uzticamība. Tomēr līdera lomu viņi nespētu pietiekami labi pildīt, jo trūkst aktivitātes un pārliecības par saviem spēkiem, arī pastāvīgais pazeminātais noskaņojums neiedvestu padotajiem vēlmi aktīvi

darboties organizācijā. RIGIDAIS TIPS Šo tipu reizēm arī dēvē par “iestrēgušo tipu”. Ikdienā viņus mēdz dēvēt par fanātiķiem, jo ir ar noslieci veidot idejas, kuras pārņem savā varā apziņu un ietekmē visu uzmanību. Savas idejas cenšas realizēt par katru cenu. Kā raksta V. Renģe: “Šie cilvēki var uzskatīt sevi par izgudrotājiem, kuru izgudrojumus neatzīst, viņi negūst piekrišanu, staigā pa dažādām instancēm un cīnās, lai izgudrojums tiktu atzīts”. [8., 48.] Tie ir cilvēki, kas parasti sūdzas un uzskata, ka viņiem tiek nodarīts pāri, tādēļ arī cīnās par savu taisnību. Tātad tās var būt personības ar ārkārtīgi dziļu iekšēju pārliecību, kas nerēķinās ne ar kādiem šķēršļiem, lai sasniegtu savu mērķi.