Цінова стратегія підприємства і сучасний стан, тенденції розвитку та цінова політика на ринку продовольчих товарів

  • Просмотров 398
  • Скачиваний 12
  • Размер файла 82
    Кб

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Київська академія міжнародної економіки і міжнародних відносин Контрольна робота з дисципліни: „Ціноутворення" студентки 4 курсу КАМЕМВ заочного відділення економічного факультету Подкур Олени Петрівни Перевірив: к.е.н., доцент, О.І. Відоменко Київ-2010 План 1. Цінова стратегія підприємства 2. Сучасний стан, тенденції розвитку та цінова політика на ринку продовольчих товарів 1. Цінова

стратегія підприємства Складовою частиною політики цін є розроблення цінової стратегії підприємства. Стратегія ціноутворення — це основні напрями, заходи та методи, за допомогою яких може бути досягнута визначена мета цінової політики. Проблема визначення ціни має особливе значення, коли розпочинається випуск принципово нової продукції, коли обставини вимушують змінювати ціни внаслідок надходження на ринок дешевших

товарів і т. д. Фахівці вважають, що встановлення ціни це не разовий акт, а процес, який триває протягом усього ринкового життя товару. Тому підприємство з метою прийняття правильного рішення щодо встановлення ціни на свою продукцію, має розробляти стратегію ціноутворення. три групи: Існує багато цінових стратегій, які можна об’єднати в три групи: — стратегія низьких цін; — стратегія високих цін; — стратегія

нейтральних(середніх) цін. Кожна з перелічених груп об’єднує різні види конкретних стратегій. Типовими видами першої групи є стратегія виживання та стратегія цінового прориву. Стратегія виживання стає основною метою для підприємства, коли ринок його товару перенасичений і на ньому панують сильніші конкуренти за обсягами виробництва, витратами та якістю продукції. У таких умовах, для забезпечення реалізації і на цій основі,

як мінімум, відшкодування своїх витрат, підприємство має спиратись на низькі ціни в надії на позитивну реакцію покупців. Іншими словами, щоб вижити, необхідно йти на цінові знижки і відповідно на зменшення величини прибутку. Але така стратегія не може бути довгостроковою. Для того, щоб відійти від неї, необхідно зміцнити своє становище на ринку, але досягти цього тільки за допомогою цін неможливо. Тому підприємству необхідно