Cистема роботи шкільного психолога з профілактики та подолання проблем статево-рольової поведінки старшокласників — страница 3

  • Просмотров 7867
  • Скачиваний 83
  • Размер файла 67
    Кб

цінність роботи визначаються вибором предмету дослідження, наведенням рекомендацій щодо системи роботи з формування адекватної статево-рольової поведінки учнів та можливостями використання отриманих результатів у практичній діяльності психолога закладу освіти. Експеримент та апробація результатів дослідження були проведені на базі НВК №116 Дзержинського району м.Харкова Структура роботи: робота складається з вступу,

двох теорітичних та експериментальної глав, висновків, списку використанної літератури, 31примірників, додатків. Загальна характеристика старшого шкільного віку У підлітків складаються дві, несхожі одна на одну, системи взаємовідносин:Одна із дорослими, друга - із однолітками. Взаємини із ровесниками будуються як рівно партнерські, у той самий час, як із дорослими: батьками, вчителями, залишаються не рівноправними. Оскільки

спілкування із товаришами починає приносити підлітку більше користі, ніж інші, у задоволенні його актуальних інтересів та потреб, він починає проводити більше часу із ровесниками. В старшому підлітковому віці у дітей зустрічаються три типа взаємин, які відрізняються що за мірою близькості, за змістом та за функціями, які вони виконують у житті. Зовнішні, епізодичні, ділові контакти служать задоволенню сьогоденних інтересів та

потреб, незаторкуючи глибоко особистість; спілкування на рівні товариства допомагає взаємообміну знаннями, вміннями та навичками; установлюючи дружні стосунки, підлітки вирішують вже питання особистого характеру. Рання юність - це час коли настає перехід до дорослості, перші риси якої, з’являються у підлітків . Разом із тим у судженнях, міркуваннях, що до свого майбутнього, ще наявні риси властиві для несформованої

особистості школи, відповідно у цьому періоді, відбувається становлення морального рівня самосвідомості. Для дітей що, досягли юнацького віку, завдяки випереджуючому розвитку їх інтелекту, стають відкритими на обговорювання і розуміння багато які питання. Юнаків та дівчат ці питання хвилюють не остільки як теорія, оскільки тому що ці питання пов’язані з їх власним моральним самовизначенням, пов’язаним з початком пори

кохання та встановлення інтимних взаємин із представниками протилежної статі. Серед тих моральних проблем, які протягом тисячоліть хвилювали людей знаходяться проблеми добра і лиха, справедливості та беззаконня, порядності та безпринципності. Підлітки дорослішають, а це зазначає, що вони виробляють власні критерії оцінки особистістю себе самої і оточуючих її людей та спрямування власного розвитку. Бурхливі соціальні зміни,