Cистема роботи шкільного психолога з профілактики та подолання проблем статево-рольової поведінки старшокласників

  • Просмотров 11655
  • Скачиваний 93
  • Размер файла 67
    Кб

Cистема роботи шкільного психолога з профілактики та подолання проблем статево-рольової поведінки старшокласників Зміст 1. Загальна характеристика старшого шкільного віку. 2. Проблема статево-рольової поведінки особистості та її вивчення у сучасній психолого-педагогічній літературі. 2.1 Пубертат та особливості того, як він відбувається. 2.2 Комунікативні риси та стиль спілкування юнаків та дівчат, специфічні відміни у

міжособистих стосунках. 3. Експериментальне дослідження статево-рольової поведінки старшокласників 3.1 Загальні питання організації дослідження. 3.2 Методи та методики дослідження. 3.2.1 Вивчення статево-рольових якостей. (ACL-шкала A.B.Heilbrun.) 3.2.2 Вивчення структури самосвідомості.(Столін.) 3.2.3 Вивчення мотивації афіліації (А. Меграбян). 3.2.4 Вивчення рівня суб’єктивного контролю (Дж.Роттера). 3.2.5 Вивчення соціального

статусу-соціометрія.(Показники : індексу експансивності та соціометричний індекс.) 3.3 Програма циклу занять групи старшокласників які мають проблеми статево-рольової поведінки. 3.4 Результати дослідження та їх аналіз. Висновки. Література. Додатки. Вступ Тема нашої дипломної роботи -“Система роботи шкільного психолога з профілактики та подолання проблем статево-рольової поведінки старшокласників. ”. Вибір теми та її

актуальність обумовлені як нашим особистим інтересом до цієї проблеми, так і можливістью використання отриманих результатів в практичній діяльності психолога. Актуальність теми зв’язана з тим, що проблеми статево-рольової структури та статево-рольової поведінки старшокласників довгий час знаходилися на перефірії психологічних досліджень. В той же самий час статево-рольові творення виявляються стержневими та

простромлюють собою усю структуру особистості саме з ними пов’язано виникнення багатьох психосоматичних відхилень у поведінки. Саме вони впливають на формування “Я”- концепції та на міру адекватності самооцінки людини. А саме ці особистісні особливості багато у чому є найважливішими для старшого шкільного віку і, саме у старшому шкільному віці ми можемо допомогти їх адекватному формуванню. Цю тему досліджували Кон И.С.,