Біомеханічний аналіз техніки веслування на байдарці спортсменів різної кваліфікації — страница 9

  • Просмотров 3819
  • Скачиваний 29
  • Размер файла 165
    Кб

Система "Рго Тгак" вимірює кінематику колінного суглоба (зміни при хірургічному лікуванні, також можна одержати динаміку розподілу тиску стопи). [1] В Україні роботи з створення подібної системи ведуться з 80-х років минулого століття. Розроблена під керівництвом професора А.М. Лапутіна (Національний університет фізичного виховання і спорту України) автоматизована система обробки відеограм "АСОВ", дає можливість не

тільки аналізувати переміщення біоланок тіла людини в одноплосковій руховій дії, як у більшості зарубіжних аналогах, але і виконувати на базі спеціальних програмних продуктів широкий спектр математико-статистичних процедур. Вже у 2-му номері журналу "Теорія і методика фізичного виховання і спорту за 2004 рік Хмельницька І.В. презентує розроблений під керівництвом професора А.М. Лапутіна та В.О. Кашуби програмний комплекс (ПК)

біомеханічного відео комп'ютерного аналізу, який призначений для одержання кінематичних і динамічних характеристик рухових дій людини за відеограмою. [22] Алгоритм роботи ПК містить такі етапи: побудова графічної моделі схеми руху об’єктів "людина-людина", "людина-техніка", "спортсмен-знаряддя", за якою буде проводитися подальший біомеханічний аналіз; визначення координат точок досліджуваних об’єктів;

обчислення біомеханічних характеристик рухових дій людини чи знаряддя; Залежно від мети дослідження моделі схем досліджуваних об’єктів можуть складатися з різного числа точок. Додаткову програму зняття координат точок КООПО призначено для створення масиву координат точок тіла людини чи іншого об’єкта (ласти для підводного плавання, велосипед, автомобіль, жердина для стрибка у висоту, весло і т.п.) у процесі його руху. Таким

чином, технологія проведення біомеханічного відео комп'ютерного аналізу включає два основні етапи: зйомку відеокамерою (аматорською чи професійною, аналоговою чи цифровою) і обробку отриманих відеограм за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення. Залежно від числа використовуваних камер біомеханічний аналіз можна здійснювати як в одній, так і в двох, трьох площинах. Для досягнення поставленої мети вирішувались

наступні завдання: Провести аналіз даних спеціальної літератури за проблемою; Розробити та експериментально випробувати систему біомеханічного відео комп’ютерного аналізу (на прикладі веслування на байдарках); Розробити інструкції та методичні рекомендації дослідження біомеханічних параметрів спортивної техніки для подальшого використання у НДР і НДРС; За допомогою аматорської аналогової відеокамери "JVC GR-AX337E"