Біомеханічний аналіз техніки веслування на байдарці спортсменів різної кваліфікації — страница 4

  • Просмотров 3823
  • Скачиваний 29
  • Размер файла 165
    Кб

передпліччя, плеча і голови по стандартній методиці. Як тест-об'єкт використовували масштабну лінійку завдовжки 2м розділену по 5 см, нанесену на корпус човна маркером. Оператор знаходиться в катері і вів зйомку байдарки яка рухається паралельним курсом в одній плоскості, на висоті 0,8 м. від поверхні води, відстань до об'єкту 3 м. [1] Мета: Вивчити особливості техніки веслування на байдарці з використанням відеокомп'ютерного

комплекса. Для досягнення поставленої мети вирішувались наступні задачі: Задачі: 1. Провести аналіз даних спеціальної літератури; 2. випробувати (на прикладі веслування на байдарках) біомеханічну відео комп’ютерну систему з доступних технічних засобів і програмного забезпечення; 3. виявити ефект від застосування програм визначення індивідуального рівня спеціально-технічної підготовленості. Новизна: Вперше пропонується

використовувати систему відео комп’ютерного аналізу при вивченні техніки веслування початківців веслувальників і кваліфікованих спортсменів, віком від 12-14 років і 15-18 років. Вчення початкових веслувальників і кваліфікованих. Об'єкт досліджень: спеціально-технічна підготовка веслярів різної кваліфікації - КМС, 2разряд,1разряд, спортсмени віком від 15-18 років. Предмет дослідження: методика відеокомп'ютерного аналізу техніки

веслування на байдарці. Теоретична значущість: Дана робота узагальнює сучасні наукові відомості в області теорії і методики спортивного навчально-тренувального процесу, відомості про застосування сучасних технологій і засобів вдосконалення тренувального процесу веслярів-байдарочників. Практична значущість: У роботі представлені засоби вдосконалення технічної майстерності спортсменів для досягнення вищих показників у

веслуванні, та вдосконалення навчально-тренувального процесу у цілому. Розділ 1. Аналіз літератури з питання використання біомеханічного аналізу різних видів спорту для визначення просторових характеристик спортивного руху 1.1 Біомеханічний аналіз техніки спортивних вправ у циклічних видах спорту Для розв’язання ряду конкретних завдань у біомеханіці використовують різні методи. Сьогодні у біомеханіці як синтетичній науці

сформувався власний специфічний біомеханічний метод дослідження, основою якого є біомеханічний аналізі. Практично без попереднього біомеханічного аналізу неможливо розробити жодної ефективної програми підготовки людини до розв’язання будь-яких координаційна складних рухових завдань. При вивченні рухів тіло людини часто умовно беруть за так звану матеріальну точку. Це припустимо тільки у тому випадку, якщо його розміри