Біомеханічний аналіз техніки веслування на байдарці спортсменів різної кваліфікації — страница 3

  • Просмотров 3818
  • Скачиваний 29
  • Размер файла 165
    Кб

журналі в 2004 р. Хмельніцкая І.В. представила, розроблений під керівництвом професора А.М. Лапутіна і В.О. Кашуби програмний комплекс (ПК) біомеханічного відеокомп'ютерного аналізу, який призначений для здобуття кінематичних і динамічних характеристик рухових дій людини після відеограма. Там же додаткову програму зняття координат точок КООПО призначена для створення масиву координат точок тіла людини або іншого об'єкту (ласти

для підводного плавання, велосипед, автомобіль, жердина для стрибка у висоту, весло і т.п.) в процесі його руху [5]. У 2-м-коді номері за 2006 рік Жірновим А. були представлені результати експериментального дослідження кінематичної структури техніки гребкових рухів у кваліфікованих байдарочників у взаємозв'язку із зміною швидкості човна в циклі гребка. Автором застосовувався відеокомп'ютерний аналіз, але конкретного опису даного

методу немає [16] У 1-м-коді номері журналу "Спортивний вісник Придніпров'я" за 2008 рік Собяніна Г.М. представила комп'ютерну програму за визначенням статичного положення тіла для біомеханічної оцінки робочої позі школярів. Програма включає: визначення просторового розташування основних ланок тіла в системі координат, визначення положення ЗЦМ аналітичним способом і оцінку стійкості положення тіла в постійної статичної

пози з врахуванням впливу антропометричних даних (маса тіла випробовуваного) по результатам обробки фотограми [1]. Таким чином, більшість фахівців для біомеханічної оцінки кінематичних, динамічних і статичних характеристик створюють авторські спеціалізовані комп'ютерні програми. На жаль, існуючі комплекси відеокомп'ютерного аналізу і авторські комп'ютерні програми використовуються невеликим числом фахівців-практиків або

претендентами при проведенні наукових досліджень по темами дисертаційних робіт. Для виконання ж студентських розрахунково-графічних, лабораторних і научно-ісследовательських робот вживання таких дуже коштовних технологій практично неможливе. Технологія проведення біомеханічного відеокомп'ютерного аналізу включає два основні етапи: зйомку відеокамерою і обробку отриманих відеограм (фотограм) за допомогою

спеціалізованого програмного забезпечення на комп'ютері. [1] За допомогою аналогової відеокамери "JVC Gr-ax337e" проведена біомеханічна відеозйомка техніки гребли на байдарці групи випробовувані 12-14 років, 1-3 розряди, загальна кількість 5 чоловік. Відеозйомка проведена під час обласних змагань по веслуванню на байдарках і каное. [4] Сегменти тіла спортсменів маркірували за допомогою контрастних міток в місцях центрів мас кисті,