Біомеханічний аналіз техніки веслування на байдарці спортсменів різної кваліфікації — страница 2

  • Просмотров 3821
  • Скачиваний 29
  • Размер файла 165
    Кб

навиків. Ця інформація лежить в основі зворотних зв'язків між запланованим і дійсним рівнем підготовленості. [3] У сучасному спорті в умовах жорсткої конкуренції виступу на високому рівні на приклад в академічному веслуванні вимагають від спортсмена хорошої тренованості яка досягається лише шляхом впровадження в тренувальний процес найбільш оптимальної методики спортивного тренування. Сучасна стратегія розвитку

інформатизації суспільства передбачає впровадження новітніх комп'ютерних технологій у систему фізичного виховання, зокрема з метою оцінки и аналізу рухової функції людини. Найбільш ефективними та перспективними для вирішення цієї задачі є біомеханічні відеоаналізуючі системи. На даний час більш 15 відомих компаній виробляють відео-комп'ютерні системи. Такі системи можуть виконувати спеціалізовані функції. Так, система

"САІТ ЕМС" використовується з метою функціонального оцінювання ходьби, а також діагностики нейром'язових патологій нижніх кінцівок. До складу системи входять: телеметричний електроміограф, набір підошовних датчиків, персональний комп’ютер, принтер. Розроблена методика біомеханічного аналізу спортивної техніки з використанням комп'ютерних технологій і відеотехніки. Апробація методики проведена на спортсменах 15-18

років, яки спеціалізуються у веслуванні на байдарках. Методика була упроваджена в учбовий процес студентів інституту фізкультури для виконання розрахунково-графічних робіт по курсу "Біомеханіка". Простота і доступність застосованих технічних засобів і програмного забезпечення дозволили рекомендувати даний методичний підхід для використання в учбовому процесі. [2] Сучасна стратегія розвитку інформатизації

суспільства передбачає впровадження новітніх комп'ютерних технологій в систему фізичного виховання, зокрема з метою оцінки і аналізу рухової функції людини. Найбільш ефективними і перспективними для вирішення цього завдання є біомеханічні відеоаналізуючі системи (2 і ін.). [3] У Україні роботи із створення подібної системи ведуться з 80-х років минулого століття в спеціалізованих лабораторіях науково-дослідних інститутів і

окремими фахівцями в області фізичної культури і спорту. У 1-м-коді номері журналу "Теорія і методика фізичного виховання і спорту" за 2003 рік Максим Островський розповів про впровадження в практику підготовки метальників збірної команди України апаратно-програмного комплексу "Lumax" і розроблені алгоритми розрахунку біомеханічних характеристик контролю над становленням технічної майстерності атлета [4]. У тому ж