Бiблiографiчна діяльність

  • Просмотров 3695
  • Скачиваний 41
  • Размер файла 1230
    Кб

План Вступ Основні види бібліографії 1.1 Процеси бібліографічної діяльності 1.2 Поняття бібліографічної інформації 1.3 Анотація: структура, методика анотування Рекомендаційно-бібліографічне обслуговування читачів (РБО) Довідково-бібліографічне обслуговування читачів Види, форми й методи інформаційно-бібліографічного обслуговування Організація інформаційно-бібліографічного обслуговування 3. Формування бібліографічної

культури та пропаганда бібліотечно- бібліографічних знань 4. Технологічні особливості процесів обробки документів при переході від ручної до автоматизованої технології Висновки Додатки Використана література Вступ Дім, в якому немає книг, подібний до тіла, позбутого душі. Цицерон Довгий історичний шлях розвитку книжкової справи привів до відокремлення бібліографічної діяльності у самостійну галузь суспільної практики.

Якщо в античному світі бібліографія мала синкретичний характер (тобто була нерозчленованою, мало розвинутою), виступала як похідне, супровідне явище історико-літературних занять з книгою, то в епоху повсюдного запровадження книгодрукування (XV–XVI ст.) вона стає фактором загального піднесення національних культур. У XVIII–XIX ст., у зв’язку з промисловою революцією та інтенсивним розвитком науки, відбувається диференціація

(ділення) бібліографії на види і на сфери застосування, формується професія бібліографа-фахівця, зароджується наука про бібліографію. Революція в світі книг, що прийшлася на XX ст., надала бібліографічній роботі риси масовості. Підвищення ролі й значення бібліографічної інформації в соціалістичному суспільстві, особливо в сучасних умовах науково-технічної революції, послужило стимулом для загальнодержавної перебудови

бібліографічної служби в нашій країні. Відбулося переосмислення самого терміну «бібліографія». Нині бібліографія розглядається як діяльність (організаційно-управлінська, виробнича, науково-методична та науково-дослідна) по забезпеченню функціонування (дії) бібліографічної інформації в суспільстві. Основними напрямами бібліографічної діяльності є: 1) створення бібліографічної (вторинно-документальної) інформації всіх