Bezdarba veidi un to analоze Latvijв — страница 4

  • Просмотров 4131
  • Скачиваний 105
  • Размер файла 35
    Кб

uzņēmējdarbības un amatniecības attīstību, aktīvo nodarbinātības pasākumu īstenošanu – pārkvalifikāciju, pagaidu sabiedriskajiem darbiem, jauniešu praksi pie darba devēja u.c., kā arī atbalstu uzņēmējdarbības uzsākšanai bezdarbnieku vidū. Sakarā ar valdības uzdevumu Ekonomikas ministrija sadarbībā ar Labklājības un citām ministrijām uzsākusi Valsts nodarbinātības programmas izstrādi. Labklājības ministrijas izstrādātajā nacionālajā programmā “Latvijas iedzīvotāji” paredzēta tādu aktīvo pasākumu efektīva realizācija kā bezdarbnieku pārkvalifikācijas sistēmas uzlabošana, teritoriālās nodarbinātības programmas izstrādāšana u.c. pasākumi. IZMANTOTĀS LITERATŪRAS SARAKSTS E. Kassalis “Makroekonomika”/1995/

Latvijas Universitāte Georgs Lībermanis “Makroekonomika: teorija un Latvijas attīstības problēmas” /1998/ Kamene Rita Ruska “Lauku avīze” 1999.g. 7.septembrī Centrālās statistikas pārvalde “Ekonomiskā un sociālā attīstība”, 1998 Kristīne Kolodzieja “Neatkarīgā rīta avīze”, 1998.g. 8.maijs Normunds Lisovskis “Kapitāls”, 1999.g. novembris Māra Dzirniece “Biznesa partneri”, 1999.g.novembris