Auto bazes materiali tehniska sagade

  • Просмотров 2307
  • Скачиваний 97
  • Размер файла 25
    Кб

4 Ievads Šajā darbā runa būs par LR IeM autobāzes materiāli-tehnisko apgādi un daļēji par šī uzņēmuma noliktavas darbu. Dotais uzņēmums ir samērā svarīgs saimniecisks elements Iekšlietu ministrijas struktūrā, jo nodrošina policijas darbu ar transportu, kā dienesta tā arī saimniecisko. Pats transporta nodrošināšanas būtība slēpj (ietver) sevī plašu funkcijas spektru, kas ietilpt dotajā uzņēmumā: Materiāli-tehniskais un uzskaites-kontroles autotransporta nodrošinājums: Autotransporta nodrošina, kas realizējas daudzstāvīgā dzelzsbetona slēgtā tipa apkurināmā celtnē, kur automašīnas ir pasargātas no ārējo spēku iedarbības; Autotransporta tehniskās apkalpes nodrošināšana, kas aizņem gandrīz visas celtnes 1. Stāvu,

kurā ietilpst savs diagnostikas centrs, remonta zona virpošanas un krāsošanas cehs; Nodrošinājums ar degvielu – eļļošanas materiāliem; Ikdienas transporta aprūpe – sava mazgātuve; Uzskaite, plānošana un autotransporta kontrole, tai skaitā savlaicīga autotransporta tehniskās apskates iziešana, tehniskā aprūpe. Ražošanas kompleksa nepārtrauktas darbības materiāli – tehniskais un uzskaites – kontroles nodrošināšana: Dažādo remontu nodrošināšana kompleksa iekšienē; Degvielas uzpildes stacijas nepārtrauktas darbības nodrošināšana kompleksa iekšienē; Kurinātavas ceha nepārtrauktas darbības nodrošināšana; Remonta – diagnostika līnija, mazgātuve nepārtrauktas darbības nodrošinājums, kā arī autobāzes darbība kopumā.

Liela daļa šo funkciju attiecas uz materiāli-tehnisko sagādi un attiecīgi saistītas ar noliktavu materiāli – tehnisko sagādi un tātad ar preču – materiālo krājumu glabāšanu, kas savukārt nodrošina visu autotransporta kompleksu ar nepārtrauktu darbību, par ko arī sīkāk vēl būs runa. Auto bāzes materiāli – tehniskā sagāde Materiāli – tehniskā apgāde īstenojas caur sagādes daļu, kas ciešā sadarbībā strādā ar autobāzes noliktavu. Sagādes nodaļā ir 2 cilvēki: sagādes priekšnieks, kas savukārt plāno autobāzes materiāli – tehnisko nodrošinājumu ar vajadzīgajām detaļām. Visas materiāli – tehniskās rezerves ienākot tiek formulētas caur noliktavu, kur tās vai nu paliek, iet tālāk uz pieprasīto vietu (remonta zonu,

krāsošanas cehu, vai piemēram, mazgāšanas līdzekļi – uz automobiļu mazgātuvi). Materiāli – tehniskās sagādes hierarhijas struktūru var attēlot shēmā (zīm. № 1). Autobāzes priekšnieks Autobāzes priekšnieka vietnieks Sagādes nodaļa Sagādes priekšnieks Autotransporta ekspluatācijas nodaļa Grāmatvedība Sagādnieks Autobāzes noliktava Autotransporta komplekss Zīm.1 Atšifrēsim bultiņas: Autobāzes administrācijas augšējais posms vienmēr pieņem lēmumu par šādu vai tādu materiāli – tehniskā kompleksa apgādi, tāpēc zīmējumā parādīta vadības ačgārnā saite ar autotransporta kompleksu kopumā un daļēji ar ekspluatācijas nodaļu, tā kā tā savukārt savlaicīgi dara zināmu vadībai par amortizācijas nodilumiem. Vadība

pieņem tālāko lēmumu un dod sagādes priekšniekam uzdevumu par materiāli – tehnisko rezervju sagādi. Tālāk sagādes priekšnieks kopā ar sagādnieku nonāk noliktavā, kur tos pieņem un tie paliek tur līdz pieprasījumam. Ačgārnā saistība starp autotransporta saimniecības kompleksu, noliktavu un sagādes nodaļu ir tāpēc, ka pieņem pieprasījumu, pārrunā vajadzību ar kompleksa vadību un pēc tam pieņem lēmumu par turpmākām darbībām. Noliktavas struktūra Rezervju glabāšana autobāzē sadalīta 3 bāzēs: 1-ā noliktava; 2-ā noliktava; starpnoliktava vai rezervju noliktava, kas jau bijusi lietošanā. Par katru noliktavu atbild 1 atbildīgā persona, kas ved rezervju uzskaiti. Uzskatāmības labāk skatam noliktavas un sadales plānu (2. zīm).