Антитехнології у політичній боротьбі використання змі

  • Просмотров 6662
  • Скачиваний 380
  • Размер файла 29
    Кб

Національний університет “Києво-Могилянська Академія” Миколаївська філія Факультет політичних наук Реферат На тему: “Антитехнології у політичній боротьбі: використання змі” Виконала: студентка гр. 331 Атанасова В.О. Викладач: Фесенко А.М.. Миколаїв – 2000 зміст. Вступ. …………………………………………………………………………………3 1.     Політичні цінності і політичний символізм як основа впливу на масову

свідомість......................................................................................................................3 Політичні цінності........................................................................................................4 Політична символіка........... ........................................................................................5 2. Маніпулятивні технології........................................................................................6 3.     Побудова іміджу політичного суперника: теоретична база і технології впровадження.........................

.................................................................................... Висновки.....................................................................................................................17 Використана література.............................................................................................18 Вступ. Політична реклама являє особливу складність для розробок через свій інтенсивний характер: в її межах необхідним є досягнення цілком конкретних результатів у стислі строки. Політична реклама є також максимально вільною в плані

форми і змісту, отже, політична комунікація знаходиться в особливих умовах. Виборчі технології являють собою найбільш ефективні шляхи розв’язання завдань, що існують в сучасному світі. Тому звернення до них є невідворотним – бо усі хочуть вирішувати поставлені проблеми найвдалішим способом. Додамо до цього досить агресивну форму впливу, яка зазвичай практикується під час виборів. Не менш важливим є і креативний аспект

подібних повідомлень для того, щоб вони могли увійти в масову свідомість і закріпитися у ній. Особливі умови спілкування в такому ключі потребують вивчення подібного роду диркурсу як такого, що функціонує за своїми власними законами. Роль і значення впливу політичної реклами досліджується вже протягом тривалого часу. В західних джерелах (праці Е. Семпсона., М. Спілмена., Р. Фішера) дослідники звертаються здебільшого до шляхів