Античний театр як модель античного полісу

  • Просмотров 3147
  • Скачиваний 43
  • Размер файла 103
    Кб

«Аттичний театр як модель античного полісу» Дипломна робота Зміст Вступ Розділ 1. Роль культу Діоніса в житті античного полісу і становленні аттичної трагедії 1.1 Походження і діяння Діоніса 1.2 Форми культу Діоніса в Греції 1.2.1 Сільськогосподарські свята на честь Діоніса. Діонісії 1.2.2 Оргіастичні свята Діоніса в Греції Розділ 2. Аттична трагедія як соціальний регулятор і механізм Висновки Список використаної літератури вступ

Актуальність теми. На кожному новому етапі державницького творення, пошуків національної ідеї, в кожну культурну кризову епоху європейська культура так чи інакше звертається до античного нащаддя. Не виключення і сучасна українська культура доби постмодернізму. Невипадково, що численні науково-практичні конференції, театральні постановки тощо знаходять відповіді на виклики доби в античній класиці, перш за все в аттичній

трагедії. Ось чому і наша робота присвячена розгляду проблеми аттичної трагедії як моделі полісу (в політичному, культурному, особистісному) планах. Тим більш, що саме такий розворот проблеми вимагає особистих роздумів. Мета роботи – розгляд аттичної трагедії як моделі античного полісу в сенсі подібної і тотожної генези, функціонування, внутрішніх механізмів. Для досягнення цієї мети, нам необхідно вирішити такі дослідницькі

задачі: З’ясувати які культові практики раннєполісної Еллади призвели до появи полісемантичного та синтетичного феномену аттичної трагедії; Проаналізувати буття полісу з позицій структур повсякденності: матеріальне, соціальне та емоціональне життя; Визначити, які сторони суспільного життя не мали механізмів регуляції; Дослідити, які полісні практики прийняв на себе аттичний театр в процесі свого становлення та

функціонування. Об’єктом дослідження в дипломній роботі стало семантичне поле, в якому розвивалися як антиний поліс, так і аттична трганедія. Предметом дослідження в дипломній роботі став аналіз аттичної трагедії як соціорегулюючого та інтегруючого механізму античного полісу, а значить і античної культури; виявлення тих рис, які дозволяють розглядати трагедію в широкому сенсі як модель античного полісу. Методи дослідження.