Аналіз впливу діяльності станції вулканізації і зміни масел "Буран" на повітряний басейн та медико-екологічну безпеку

  • Просмотров 6022
  • Скачиваний 67
  • Размер файла 95
    Кб

Курсова робота з дисципліни: „Екологічний аудит” на тему: „Аналіз впливу діяльності станції вулканізації і зміни масел “ Буран" на повітряний басейн та медико-екологічну безпеку” Зміст Вступ 1. Вступна частина 2. Аналітична частина 2.1 Загальна інформація про станцію 2.2 Опис місцевості 2.3 Загальні відомості про станцію 2.4 Характеристика станції вулканізації і зміни масел “ Буран” 2.6 Методи і засоби контролю за станом

повітряного басейну 2.7 Аналіз впливу викидів станції (в атмосферу) на біоту і медико-екологічну безпеку 2.8 Нормативно - правова база проведення аудиту 3. Підсумкова частина 3.1 Висновки 3.2 Рекомендації Список використаної літератури Вступ Екологічний аудит - підприємницька діяльність екологічних аудиторів по здійсненню перевірок господарської діяльності, що здійснює вплив на навколишнє середовище, а також надання рекомендації

щодо зниження негативного впливу на середовище та здоров`я людини. Екологічний аудит може бути ініціативним (добровільним) та обов'язковим. Причому обов'язковість буває багаторівневою (державною, корпоративною, регіональною). Залежно від того, хто ініціював проведення екологічного аудиту або хто організує систематичну еколого-аудиторську діяльність, екоаудит можна визначити як внутрішній (корпоративна група аудиторів) або

зовнішній (незалежна команда професійних аудиторів). За міжнародними і державними стандартами весь процес екоаудиту простежується як логічна послідовність чітко визначених завдань, що забезпечують дотримання системного підходу. Всі завдання поділяються на 3 групи. Перша група - завдання по підготовчій роботі на підприємстві, що включають в себе: Визначення кола питань та цілей, які розглядатимуться при проведенні екоаудиту

та огляд засобів виробництва та перевірка відповідності їх діяльності існуючим ліцензіям та стандартам. Розробка протоколу аудиту на основі визначених раніше питань та вихідної інформації, одержаної під час огляду засобів. Підготовка плану аудиту, який включає три розділи: персональний склад групи аудиторів з розподілом функцій між її членами; графік проведення аудиту; план організаційно-технічних заходів щодо проведення