Адаптація світового досвіду до умов діяльності фінансових посередників України (в аспекті діяльності інвестиційних фондів)

  • Просмотров 5083
  • Скачиваний 60
  • Размер файла 182
    Кб

Адаптація світового досвіду до умов діяльності фінансових посередників України( в аспекті діяльності інвестиційних фондів). ПЛАН Вступ 3 Розділ 1 Міжнародна доктрина визначення поняття інвестиційних фондів як фінансових посередників. 6 1.1. Поняття інвестиційного фонду як інституту спільного інвестування 6 1.2 Міжнародний досвід діяльності інститутів спільного інвестування 15 1.3. Спільне інвестування та його значення для

розвитку економіки 27 Розділ 2. Особливості організації діяльності інвестиційних фондів в Україні: міжнародний порівняльний аспект. 36 2.1. Особливості функціонування інститутів спільного інвестування в Україні і закордоном. 36 2.2. Організація управління і контролю за інститутами спільного інвестування 64 2.3. Цінні папери інститутів спільного інвестування як особливий вид фондового інструменту. 72 Розділ 3. Інститути спільного

інвестування в Україні: проблеми функціонування та шлях оптимізації діяльності 82 3.1 Аналіз досвіду Великобританії в організації діяльності інвестиційних фондів 82 3.2 Біржові індексні фонди як нова фінансова інституція (досвід США) 114 3.3 Шляхи оптимізації діяльності інститутів спільного інвестування в Україні 120 Висновок 132 Список використаної літератури 137 Додатки 142 Вступ Радикальні економічні і політичні перетворення, що

відбулися та продовжують відбуватися в Україні, мають на меті побудувати нову модель господарської системи країни. Фундамент цієї системи складають різноманітні форми власності відповідних суб’єктів, їх рівноправність та змагальність. Надзвичайно важливим елементом нового господарського механізму є ринок, який повинен перетворитися в поєднанні з державним регулюванням в активний інструмент, що сприяв би ефективній

діяльності учасників суспільного виробництва. Це завдання вирішується на тлі попереднього командно-господарського механізму, що мав антиринкову спрямованість. Це ускладнюється ще й тим, що за часів існування радянської економіки деякі важливі елементи ринку не були навіть започатковані. Стосується це, насамперед, ринку цінних паперів, зокрема фондового ринку. Основні завдання, принципи функціонування та розвитку фондового